تدریس خصوصی فیزیک سوم 
توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف
دکتر میرابی 09124396809

تدریس  خصوصی فیزیک،تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان،تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان،تدریس  خصوصی  فیزیک پیش دانشگاهی،معلم خصوصی فیزیک،میدان مغناطیسی،قانون کولن