کلاس تقویتی ریاضی ششم و هفتم شرق تهران

آموزشگاه میرابی۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

کلاس تقویتی ریاضی ششم و هفتم شرق تهران

کلاس تقویتی ریاضی ششم و هفتم شرق تهران- معلم خصوصی ریاضیات تیزهوشان

۱۵ سال سابقه موفق تدریس و تالیف و مشاوره تحصیلی
۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی
سابقه موفقیت درخشان در المپیاد
موسس آموزشگاه میرابی در تهران
حل مسائل ریاضی-تقویتی ، رفع اشکال ، تیزهوشان
کلاس نکته و تست ریاضی هفتم-معلم خصوصی ریاضیات تیزهوشان- معلم خصوصی ریاضیات ابتدایی
تدریس خصوصی ریاضی ابتدائی
کلاس خصوصی ریاضی ششم-کلاس نکته و تست ریاضی تیزهوشان
معلم خصوصی ریاضی تیزهوشان در منزل- تدریس ریاضی ششم- معلم خصوصی ریاضیات ابتدایی
کلاس جبرانی ریاضی ششم و هفتم- کلاس نکته و تست ریاضی آزمون های ورودی مدارس
آموزش ریاضی در منزل- آموزش تخصصی ریاضی– کلاس ریاضی برای آمادگی المپیاد-کلاس تقویتی ریاضی ششم و هفتم شرق تهران
کلاس های تقویتی ریاضی پایه- کلاس جبرانی ریاضی ابتدایی-کلاس تقویتی ریاضی ششم و هفتم در شرق تهران
کلاس نکته و تست ریاضی دبستان- تقویت ریاضیات ابتدایی-کلاس تقویتی ریاضی ششم و هفتم در شرق تهران
کلاس آموزش تست زنی ریاضی متوسطه-معلم خصوصی ریاضیات تیزهوشان- معلم خصوصی ریاضیات ابتدایی
آموزش مفهومی ریاضی- کلاس رفع اشکال پایه ای ریاضی– تدریس خصوصی ریاضی ابتدائی
کلاس آموزش ریاضی ششم و هفتم به زبان انگلیسی- کلاس المپیاد ریاضی

تدریس خصوصی المپیاد ریاضی، معلم ریاضی تیزهوشان

کلاس نکته و روش تست زنی ریاضی دبستان– آمادگی برای آزمون ورودی مدارس برتر

معلم خصوصی ریاضیات تیزهوشان

تدریس خصوصی دروس ریاضی – کلاس نکته و تست ریاضی دبستان

کلاس تقویتی ششم و هفتم دبستان- کلاس رفع اشکال ریاضی ششم

کلاس ریاضی و علوم تیزهوشان،کلاس خصوصی ریاضی هفتم

کلاس ریاضی خصوصی، کلاس تقویتی ریاضی ششم و هفتم شرق تهران

تدریس خصوصی ریاضی ابتدائی – معلم خصوصی ریاضیات تیزهوشان

کلاس ریاضی تقویتی نارمک تهران- آموزشگاه ریاضی نارمک

کلاس رایگان شب امتحان ریاضی- معلم خصوصی ریاضی نارمک تهران

معرفی بهترین اساتید ریاضی- معلم خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی ریاضی متوسطه و دبیرستان- معلم خصوصی خانم ریاضی هفتم دبیرستان

مدرس خصوصی ریاضی هفتم دبیرستان- معلم خصوصی ریاضیات ابتدایی

کلاس رفع اشکال ریاضی- کلاس تقویتی ریاضی ششم و هفتم شرق تهران

تدریس خصوصی ریاضی هفتم توسط مدرسان با تجربه و برگزیده در تمام مناطق تهران