کلاس ریاضی تضمینی
آموزشگاه میرابی 09102878521

کلاس ریاضی تضمینی

تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی تضمینی-تدریس دروس کنکور تضمینی-تدریس تضمینی ریاضی کنکور

کلاسهای آموزش ریاضی ابتدایی و متوسطه و دبیرستان از سطح مبتدی تا پیشرفته با تضمین و قرارداد عودت وجه

تدریس خصوصی تضمینی تمامی مقاطع و تمامی دروس در آموزشگاه علمی میرابی

سوابق دکتر میرابی مدیر و موسس آموزشگاه:

۱۵ سال سابقه موفق تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاههای تهران

برگزاری دوره های آمادگی آزمون تیزهوشان در مدارس و آموزشگاههای برتر

مدرس و مولف ریاضی تیزهوشان-تدریس تضمینی ریاضی کنکور

تدریس خصوصی دروس کنکور ریاضی

تضمین قبولی کنکور

تدریس خصوصی ریاضی کنکور-معرفی اساتید برتر ریاضی تیزهوشان

تدریس خصوصی شیمی تضمینی- تدریس ریاضی در منزل

تدریس خصوصی فیزیک و شیمی تضمینی- تدریس دروس کنکور تضمینی

تدریس دروس کنکور تضمینی

معلم خصوصی المپیاد ریاضی تضمینی- آموزش خصوصی ریاضی کنکور

کلاس های جمع بندی فیزیک و شیمی کنکور- کلاس نکته و تست ریاضی کنکور

تضمین درصد بالای ۸۰ در آموزشگاه میرابی- تضمین قبولی المپیاد ریاضی

قراردادهای کتبی تضمین درس ریاضی کنکور-تدریس تضمینی ریاضی کنکور

دوره های جمع بندی شیمی و فیزیک کنکور- تضمین درصد۹۰ شیمی کنکور

معلم المپیاد ریاضی مدرسه المپیاد صدرا- دوره آمادگی آزمون یوس

سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک درسی-تدریس دروس کنکور تضمینی

طراح سوالات آزمونهای آزمایشی

تدریس تضمینی ریاضی کنکور

تحول علمی دانش آموزان کنکوری-تدریس خصوصی ریاضی کنکور

تحول آموزشی در دانش آموزان و دانش جویان- کلاس تضمینی ریاضی کنکور

تحول یادگیری در دانش آموزان- تدریس خصوصی ریاضی تقویتی

تحول یادگیری و علم اندوزی با فنون روانشناسی

تقویت علمی دانش آموز با ضمانت کتبی-تدریس دروس کنکور تضمینی

آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی برگزار کننده دوره های تغییر و تحول در یادگیری و تحول آموزشی است.

بکارگیری فنون روانشناسی و تجربه ۱۵ سال تدریس و کار آموزشی بصورت توام میتواند هر دانش آموزی با هر سطح علمی را به قویترین دانش آموز تبدیل کند، فقط اگر بخواهد.

۳۰ جلسه، ۴٫۵ میلیون تومان-تدریس تضمینی ریاضی کنکور

با پرداخت ۴٫۵ میلیون تومان برای یک بار، دانش آموز روشی را یاد میگیرد که تا پایان عمرش برای سودده و کاراست و نتایج درخشانی را در آینده میتواند رقم بزند.

تدریس ریاضی با قرارداد کتبی تضمینی- تدریس شیمی و فیزیک تضمینی

تضمین درصد بالای 90 درس ریاضی - تضمین درصد باالای 90 فیزیک و شیمی کنکور

تضمین قبولی SAT- تضمین قبولی یوس- تضمین قبولی آزمون ست

کلاس تقویتی ریاضیات پایه- کلاس تضمینی SAT- کلاس تضمینی یوس

کلاس ریاضی تقویتی نارمک- کلاس تضمینی ریاضی نارمک

حل سوال و رفع اشکال ریاضی نارمک- تمرین و تست المپیاد ریاضی نارمک

قراردادی با اولیا و یا متقاضی بزرگسال امضا میشود که در صورت عدم توفیق و یا عدم رضایت از نتیجه، وجه مسترد میگردد.

این دوره برای افرادی بهترین جواب را میدهد که به حرفها و آموزه ها و تمرینها به دقت و با اشتیاق پاسخ دهند. لذا اگر دانش آموز خودش نخواهد این دوره اثری ندارد.

این دوره برای دانش آموز و دانشجو و بزرگسال بدون محدودیت سنی برگزار میشود.

تدریس خصوصی ریاضی تضمینی– تضمین آموزش ریاضیات در آموزشگلع میرابی