تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک و شیمی کنکور سراسری- معلم خصوصی ریاضی و فیزیک و شیمی سلام. خوش آمدید. آموزشگاه علمی میرابی ارئه دهنده انواع خدمات آموزشی است. mirabiedu.com alum.sharif.edu/~emad_mirabi 0910-2878521 021-22326285 emad.mirabi@gmail.com tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com 2019-09-18T15:28:22+01:00 mihanblog.com معلم خصوصی شیمی یازدهم 2019-07-24T09:33:21+01:00 2019-07-24T09:33:21+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/299 ز ع آموزشگاه علمی میرابی09102878521 و 02122326285معلم خصوصی شیمی یازدهمتدریس خصوصی شیمی کنکورتدریس خصوصی تضمینی شیمیآموزش شیمی از پایه تا کنکور- تدریس خصوصی شیمی یازدهمتدریس خصوصی آنلاین شیمی- معلم خصوصی شیمی متوسطه اول و دومتدریس خصوصی شیمی دانشگاهی- تدریس شیمی به زبان انگلیسیحل تمرین شیمی یازدهم و دوازدهم- دبیر خصوصی شیمی یازدهمتدریس خصوصی شیمی دهم و یازدهم- معلم خصوصی شیمی تیزهوشانمعلم خصوصی شیمی یازدهم- تدریس خصوصی شیمی کنکورکلاس خصوصی تقویتی شیمی دبیرستان- SAT subject chemistryکلاس رفع ا آموزشگاه علمی میرابی

09102878521 و 02122326285
معلم خصوصی شیمی یازدهم
تدریس خصوصی شیمی کنکور
تدریس خصوصی تضمینی شیمی
معلم خصوصی شیمی یازدهم

آموزش شیمی از پایه تا کنکور- تدریس خصوصی شیمی یازدهم
تدریس خصوصی آنلاین شیمی- معلم خصوصی شیمی متوسطه اول و دوم
تدریس خصوصی شیمی دانشگاهیتدریس شیمی به زبان انگلیسی
حل تمرین شیمی یازدهم و دوازدهم- دبیر خصوصی شیمی یازدهم
تدریس خصوصی شیمی دهم و یازدهم- معلم خصوصی شیمی تیزهوشان
معلم خصوصی شیمی یازدهم- تدریس خصوصی شیمی کنکور
کلاس خصوصی تقویتی شیمی دبیرستان- SAT subject chemistry
کلاس رفع اشکالات شیمی یازدهم- تدریس خصوصی شیمی پیشرفته
تدریس خصوصی شیمی بین الملل- معلم خصوصی شیمی پایه
نمونه سوال شیمی پایه دوازدهم- جزوه آموزشی شیمی پایه یازدهم
معلم خصوصی شیمی یازدهم- کلاس تست زنی شیمی یازدهم
تدریس خصوصی شیمی دوازدهم- تدریس خصوصی شیمی المپیاد
chemistry online teacher in Tehranتدریس خصوصی شیمی در منزل
تدریس خصوصی شیمی مورتیمر- آزمون آنلاین شیمی یازدهم
آموزش آنلاین شیمی کنکور- آموزش آنلاین شیمی یازدهم
معلم خصوصی شیمی خانم- معلم خصوصی شیمی یازدهم
]]>
تدریس خصوصی تضمینی فیزیک 2019-05-18T11:37:23+01:00 2019-05-18T11:37:23+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/298 ز ع آموزشگاه علمی میرابی09102878521 و 02122326285تدریس خصوصی تضمینی فیزیکتدریس خصوصی فیزیک پیشرفتهتدریس خصوصی تضمینی فیزیکتدریس خصوصی تضمینی فیزیک متوسطه دوره اول و دوم و کنکورتدریس خصوصی تضمینی فیزیک دهم- معلم خصوصی فیزیک پایهکلاس پیشرفته فیزیک تضمینی- آزمون آنلاین فیزیکتدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهمتدریس تضمینی فیزیک 1- تدریس تضمینی فیزیک 2تدریس خصوصی تضمینی فیزیک 3- معلم خصوصی فیزیک دوازدهمآموزش آنلاین فیزیک دبیرستان- تدریس خصوصی تضمینی فیزیکآموزش خصوصی فیزیک کنکور تضمینی- تدریس خصوصی فیز آموزشگاه علمی میرابی

09102878521 و 02122326285

تدریس خصوصی تضمینی فیزیک
تدریس خصوصی فیزیک پیشرفته
تدریس خصوصی تضمینی فیزیک
تدریس خصوصی تضمینی فیزیک

تدریس خصوصی تضمینی فیزیک متوسطه دوره اول و دوم و کنکور
تدریس خصوصی تضمینی فیزیک دهم- معلم خصوصی فیزیک پایه
کلاس پیشرفته فیزیک تضمینی- آزمون آنلاین فیزیک
تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم
تدریس تضمینی فیزیک 1- تدریس تضمینی فیزیک 2
تدریس خصوصی تضمینی فیزیک 3- معلم خصوصی فیزیک دوازدهم
آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان- تدریس خصوصی تضمینی فیزیک
آموزش خصوصی فیزیک کنکور تضمینی- تدریس خصوصی فیزیک پیشرفته
کلاس آمادگی آزمون تیزهوشان فیزیک
مدرس مجرب فیزیک المپیاد- کلاس حل تمرین فیزیک
تدریس خصوصی فیزیک به زبان انگلیسی
معلم خصوصی سینماتیک- Online physics tutor in Tehran
تدریس خصوصی تضمینی فیزیک دانشگاهی
معلم خصوصی فیزیک یازدهم- تدریس خصوصی تضمینی فیزیک
تدریس خصوصی SAT subject physics
تدریس خصوصی تضمینی فیزیک هفتم هشتم نهم
]]>
آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان 2019-04-19T12:32:18+01:00 2019-04-19T12:32:18+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/297 ز ع آموزشگاه علمی میرابی09102878521     02122326285آموزش آنلاین فیزیک دبیرستانتدریس خصوصی تضمینی فیزیکآموزش آنلاین فیزیک دبیرستانتدریس خصوصی آنلاین اپتیک- مدرس خصوصی المپیاد نجوممعلم فیزیک آنلاین به زبان انگلیسی- تدریس آنلاین فیزیک دانشگاهیتدریس آنلاین فیزیک هشتم هفتم- دبیر خصوصی فیزیک دانشگاهآموزش آنلاین فیزیک دبیرستان- تدریس آنلاین فیزیک نهم دهمتدریس خصوصی المپیاد فیزیک- کلاس خصوصی فیزیک آنلاینآموزش آنلاین فیزیک هالیدی- کلاس غیرحضوری فیزیک دانشگاهیتدریس SAT subject physics-
آموزشگاه علمی میرابی

09102878521     02122326285

آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان
تدریس خصوصی تضمینی فیزیک
آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان
آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان

تدریس خصوصی آنلاین اپتیک- مدرس خصوصی المپیاد نجوم

معلم فیزیک آنلاین به زبان انگلیسی- تدریس آنلاین فیزیک دانشگاهی

تدریس آنلاین فیزیک هشتم هفتم- دبیر خصوصی فیزیک دانشگاه

آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان- تدریس آنلاین فیزیک نهم دهم

تدریس خصوصی المپیاد فیزیککلاس خصوصی فیزیک آنلاین

آموزش آنلاین فیزیک هالیدی- کلاس غیرحضوری فیزیک دانشگاهی

تدریس SAT subject physics- دبیر فیزیک غیرحضوری فیزیک

آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان- تدریس آنلاین فیزیک دانشگاهی

تدریس خصوصی آنلاین فیزیک- تدریس خصوصی نور هندسی


معلم خصوصی آنلاین فیزیک متوسطه اول و دوم

معلم خصوصی فیزیک دوازدهم- Physics tutor in Tehran

معلم خصوصی آنلاین سینماتیک- تدریس خصوصی فیزیک و شیمی

تدریس آنلاین فیزیک یازدهم- مدرس خصوصی فیزیک پایه

معلم خصوصی آنلاین فیزیک خانم- تدریس خصوصی فیزیک متوسطه 1 و 2

کلاس آمادگی آزمون فیزیک تیزهوشان- آزمون آنلاین فیزیک دبیرستان


نمونه سوال فیزیک پایه نهم- کلاس آنلاین فیزیک پیشرفته

حل تمرین و تست کنکور فیزیک- کلاس فشرده فیزیک کنکور

آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان-  تدریس خصوصی آنلاین فیزیک دهم

تدریس آنلاین فیزیک هالیدی- تدریس خصوصی فیزیک 2

]]>
آموزش آنلاین شیمی دبیرستان 2019-03-07T09:51:56+01:00 2019-03-07T09:51:56+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/295 ز ع آموزشگاه علمی میرابی 09102878521 و 02122326285آموزش آنلاین شیمی دبیرستانتدریس خصوصی شیمی پایه و کنکورآموزش آنلاین شیمی دبیرستانتدریس شیمی به زبان انگلیسی- تدریس خصوصی شیمی متوسطهحل تست آنلاین شیمی دبیرستان- آزمون آنلاین شیمیامتحان مجازی شیمی- تدریس غیرحضوری شیمی متوسطهپاسخ تمرین و تست های شیمی- آموزش آنلاین شیمی دبیرستانتدریس خصوصی شیمی تمام مناطق تهران- تدریس خصوصی شیمی1کلاس آمادگی شیمی تیزهوشان- تدریس خصوصی شیمی 2معلم خصوصی شیمی علوم تجربی- تدریس خصوصی
آموزشگاه علمی میرابی
 
09102878521 و 02122326285

آموزش آنلاین شیمی دبیرستان
تدریس خصوصی شیمی پایه و کنکور
آموزش آنلاین شیمی دبیرستان

آموزش آنلاین شیمی دبیرستان

تدریس شیمی به زبان انگلیسیتدریس خصوصی شیمی متوسطه

حل تست آنلاین شیمی دبیرستان- آزمون آنلاین شیمی

امتحان مجازی شیمی- تدریس غیرحضوری شیمی متوسطه

پاسخ تمرین و تست های شیمی- آموزش آنلاین شیمی دبیرستان

تدریس خصوصی شیمی تمام مناطق تهران- تدریس خصوصی شیمی1

کلاس آمادگی شیمی تیزهوشان- تدریس خصوصی شیمی 2

معلم خصوصی شیمی علوم تجربی- تدریس خصوصی شیمی 3

تدریس خصوصی SAT subject chemistry- تدریس تضمینی شیمی کنکور

تدریس خصوصی المپیاد شیمیتدریس مجازی شیمی هفتم هشتم

کلاسهای نکته و تست شیمی- آموزش آنلاین شیمی دبیرستان

تدریس خصوصی شیمی دهم- تدریس خصوصی شیمی یازدهم

تدریس آنلاین شیمی دوازدهم- تدریس خصوصی تضمینی شیمی دهم

تدریس خصوصی شیمی کنکورمعلم خصوصی شیمی دهم

معلم خصوصی آنلاین شیمی یازدهم - دبیر شیمی خصوصی مجازی

معلم شیمی آنلاین دبیرستان- تدریس خصوصی شیمی نهم

تدریس آنلاین شیمی آلی- آموزش غیرحضوری المپیاد شیمی

تدریس آنلاین شیمی مورتیمر- آموزش شیمی به زبان انگلیسی

Chemistry tutor in Tehran- کلاس تقویتی شیمی دبیرستان

]]>
تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان 2019-03-07T09:03:33+01:00 2019-03-07T09:03:33+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/294 ز ع آموزشگاه علمی میرابی09102878521 و 02122326285تدریس آنلاین ریاضی دبیرستانمعلم خصوصی ریاضی کنکورتدریس آنلاین ریاضی دبیرستانتدریس خصوصی ریاضی کنکور – کلاس نکته و تست ویژه کنکور سراسریتدریس خصوصی ریاضی المپیاد- تدریس خصوصی ریاضی نهم، هشتم و هفتمتدریس خصوصی حسابان، هندسه، جبر و احتمال، دیفرانسیل، ریاضی گسستهتدریس خصوصی ریاضی دهم یازدهم دوازدهمتدریس خصوصی هندسه یازدهم- تدریس خصوصی آنلاین هندسه و آمارتدریس آنلاین ریاضی دبیرستان- تدریس خصوصی هندسه آنلاینتدریس خصوصی ریاضیات تضمینی-&n
آموزشگاه علمی میرابی

09102878521 و 02122326285

تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان
معلم خصوصی ریاضی کنکور
تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان

تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان

تدریس خصوصی ریاضی کنکور – کلاس نکته و تست ویژه کنکور سراسری

تدریس خصوصی ریاضی المپیاد- تدریس خصوصی ریاضی نهم، هشتم و هفتم

تدریس خصوصی حسابان، هندسه، جبر و احتمال، دیفرانسیل، ریاضی گسسته

تدریس خصوصی ریاضی دهم یازدهم دوازدهم

تدریس خصوصی هندسه یازدهم- تدریس خصوصی آنلاین هندسه و آمار

تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان- تدریس خصوصی هندسه آنلاین

تدریس خصوصی ریاضیات تضمینیتدریس خصوصی حسابان و هندسه

معلم خصوصی هندسه و حسابان- تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان

تدریس خصوصی آنلاین ریاضیاتتدریس آنلاین المپیاد ریاضی

تدریس آنلاین ریاضی تیزهوشان- تدریس آنلاین ریاضی SAT

تدریس خصوصی ریاضی دهم، یازدهم و پیش دانشگاهی

تدریس خصوصی آمار- معلم خصوصی آنلاین ریاضی کنکور

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک کنکورمعلم خصوصی ریاضی گسسته

آموزش ریاضی به زبان انگلیسی- آموزش آنلاین ریاضی SAT

معلم خصوصی مجازی هندسهمعلم ریاضی کنکور غیرحضوری

آموزش آنلاین ریاضی متوسطه اولتدریس خصوصی هندسه دهم

تدریس خصوصی ریاضی یازدهم ریاضی- معلم خصوصی آمار و هندسه

]]>
تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه 2019-01-26T14:08:59+01:00 2019-01-26T14:08:59+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/293 ز ع آموزشگاه علمی میرابی09102878521 و 02122326285تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیهدوره آمادگی آزمون YOSتدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیهآموزشگاه میرابی با همکاری اساتید مجرب ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون YOS مینماید.تدریس خصوصی GMAT, GRE-  تدریس آزمون یوس برای ترکیه تدریس خصوصی زبان آزمون YOS و SAT- تدریس خصوصی ریاضی آزمون یوستدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی- تدریس خصوصی زبان آزمون یوستدریس خصوصی ریاضی آزم
آموزشگاه علمی میرابی

09102878521 و 02122326285

تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه

دوره آمادگی آزمون YOS
تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه
تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه
آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید مجرب ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون YOS مینماید.
تدریس خصوصی GMAT, GRE-  تدریس آزمون یوس برای ترکیه 
تدریس خصوصی زبان آزمون YOS و SAT- تدریس خصوصی ریاضی آزمون یوس
تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسیتدریس خصوصی زبان آزمون یوس
تدریس خصوصی ریاضی آزمون یوس- آموزش زبان ترکی استانبولی 


تدریس ریاضی و هندسه آزمون YOS- تدریس آنلاین ریاضی SAT
آموزش تضمینی ریاضی آزمون یوس- آموزش ریاضی آزمون YOS

کلاس آمادگی آزمون GRE و GMAT- تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه


آموزش ریاضی آزمون
 YOS- 
کلاس خصوصی تضمینی آزمون یوس

تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس ترکیه- آموزش ریاضی آزمون YOS

کلاس خصوصی آزمون یوس- آموزش خصوصی تضمینی آزمون یوس
تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس و SAT- جزوه آموزشی هندسه آزمون YOS

کلاس آنلاین آمادگی آزمون یوس- تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس ترکیه

 کلاس آمادگی آزمون YOS- تدریس خصوصی آزمون YOS

کلاس خصوصی ریاضی آزمون یوس- آموزش خصوصی ریاضی آزمون YOS

مشاوره ادامه تحصیل در خارج از کشور - کلاس خصوصی تضمینی آزمون یوس


کلاس خصوصی یوس در تمام نقاط تهران- تدریس تضمینی آزمون یوس

کلاس آمادگی آزمون YOSفروش کتابهای آزمون یوس
تدریس آزمون SAT , YOS در آموزشگاه و منزل- تدریس آزمون  YOS برای رشته پزشکی 
تدریس هوش و هندسه آزمون YOS- تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه

تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس ترکیه- کلاس آمادگی آزمون یوس

تدریس تضمینی هوش و هندسه آزمون یوس- تدریس زبان ترکی استانبولی

کلاس آمادگی آزمون یوس- کلاس تخصصی آزمون YOS و SAT

تدریس تخصصی آزمون یوس- کلاسهای آمادگی آزمون های استاندارد

دوره آمادگی آزمون یوس- تضمین قبولی آزمون یوس در آموزشگاه میرابی

 تضمین نمره ی بالای ۹۰ در آزمون یوس- کلاس خصوصی یوس در شرق تهران

 تضمین نمره قبولی در بخش ریاضی یوس- کلاس های تقویتی ریاضی به زبان انگلیسی

 کلاس هندسه به زبان ترکی- کلاس ریاضی به زبان ترکی استانبولی برای آزمون یوس


تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه- حل تمرین و سوالات هوش یوس

 کلاس ترکی استانبولی در شرق- کلاس های ریاضی و هندسه ترکی استانبولی تهران

 تدریس خصوصی ترکی استانبولی برای یوس- تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی


جزوه آموزشی هوش و ریاضی آزمون YOS - آموزش تضمینی ریاضی آزمون یوس

آموزش ریاضی آزمون YOS- تدریس خصوصی تضمینی GMAT و GRE
کلاس های آمادگی آزمون های GRE, GMAT, SAT , YOS
]]>
تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT 2018-12-28T11:33:02+01:00 2018-12-28T11:33:02+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/292 ز ع آموزشگاه علمی میرابی02122326285 و 09102878521تدریس خصوصی تضمینی آزمون SATتدریس آنلاین آزمون SATتدریس خصوصی تضمینی آزمون SATآموزشگاه میرابی با همکاری اساتید مجرب ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون SAT مینماید.آموزش خصوصی ریاضی آزمون SAT- کلاس آمادگی آزمون SATکلاس آنلاین آمادگی آزمون SAT- تدریس خصوصی هوش YOSکلاس خصوصی آزمون SAT- تدریس خصوصی تضمینی آزمون SATتدریس خصوصی GMAT ،GRE ،SAT ،YOS- تدریس تضمینی آزمون SATتدریس خصوصی ریاضیات به زبان انگلیسی
آموزشگاه علمی میرابی

02122326285 و 09102878521

تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT

تدریس آنلاین آزمون SAT

تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT

تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT

آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید مجرب ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون SAT مینماید.

آموزش خصوصی ریاضی آزمون SAT- کلاس آمادگی آزمون SAT

کلاس آنلاین آمادگی آزمون SAT- تدریس خصوصی هوش YOS

کلاس خصوصی آزمون SAT- تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT

تدریس خصوصی GMAT ،GRE ،SAT ،YOSتدریس تضمینی آزمون SAT

تدریس خصوصی ریاضیات به زبان انگلیسی- کلاس آمادگی آزمون YOS


مشاوره برای آمادگی آزمون های استانداردGRE ،GMAT ،YOS ،SAT


کلاس آمادگی آزمون YOSتدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی

مشاوره برای ادامه تحصیل در خارج- معرفی اساتید حرفه ای خانم و آقا

تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT- تدریس آزمون SAT برای ترکیه 


تدریس خصوصی زبان آزمونSAT- 
تدریس خصوصی ریاضی آزمون SAT

مشاوره ادامه تحصیل در خارج از کشورتدریس خصوصی SAT

معلم خصوصی SAT- کلاس خصوصی تضمینی YOS

مشاوره ادمه تحصیل در خارج از کشور- تدریس خصوصی Quantitative


 SAT تدریس خصوصی تضمینی آزمون
-SAT کلاس آنلاین آزمون 

تدریس زبان ترکی استانبولی - آموزش زبان ترکی استانبولی 

 SAT تدریس ریاضی و هندسه آزمون- SATآموزش تضمینی ریاضی آزمون 

 YOS آموزش ریاضی آزمون  -SAT تدریس خصوصی تضمینی 

تدریس خصوصی GMAT،GREکلاس آمادگی آزمون SAT

]]>
تدریس ریاضی ، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی 2018-12-24T10:06:45+01:00 2018-12-24T10:06:45+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/291 paris 1995 آموزشگاه علمی میرابی 021-223262850910-2878521تدریس ریاضی ، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسیتدریس خصوصی تضمینی ریاضی فیزیک شیمیتدریس ریاضی ، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسیآموزشگاه میرابی با همکاری اساتید حرفه ای اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی شیمی، فیزیک و ریاضی در همه سطوح به زبان انگلیسی مینماید.آموزش ریاضی ابتدایی به زبان انگلیسی تدریس ریاضی ابتدایی به زبان انگلیسی تدریس آنلاین ریاضی دبیرستانتدریس ریاضی متوسطه اول به زبان انگلیسی آموزش ریاضی متوسطه دوم به ز
آموزشگاه علمی میرابی 

021-22326285

0910-2878521

تدریس ریاضی ، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی تضمینی ریاضی فیزیک شیمی

تدریس ریاضی ، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی

تدریس ریاضی، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی

آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید حرفه ای اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی شیمی، فیزیک و ریاضی در همه سطوح به زبان انگلیسی مینماید.
آموزش ریاضی ابتدایی به زبان انگلیسی 
تدریس ریاضی ابتدایی به زبان انگلیسی 
تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان
تدریس ریاضی متوسطه اول به زبان انگلیسی 
آموزش ریاضی متوسطه دوم به زبان انگلیسی 
آموزش ریاضی کنکور به زبان انگلیسی 
تدریس آنلاین ریاضی متوسطه
تدریس ریاضی و هندسه به زبان انگلیسی 
تدریس ریاضی، امار و احتمال به زبان انگلیسی 
تدریس ریاضی تیزهوشان به زبان آنگلیسی 
کلاس ریاضی ششم به زبان انگلیسی 
کلاس ریاضی هفتم به زبان انگلیسی 
کلاس ریاضی آزمون SAT / YOS / GRE / GMAT 
کلاس شیمی به زبان انگلیسی 
کلاس شیمی دانشگاهی به زبان انگلیسی
کلاس شیمی نهم به زبان انگلیسی 
کلاس شیمی دهم به زبان انگلیسی آنلاین
تدریس شیمی و علوم تیزهوشان به زبان انگلیسی 
تدریس شیمی سال دوازدهم به زبان انگلیسی 
آموزش بیوشیمی به زبان انگلیسی 
تدریس شیمی کنکور به زبان انگلیسی 
کلاس (GRE SUBJECT (chemistry
تدریس خصوصی شیمی و فیزیک
تدریس فیزیک به زبان انگلیسی 
تدریس فیزیک کنکور به زبان انگلیسی 
تدریس فیزیک به زبان انگلیسی 
آموزش فیزیک به زبان انگلیسی 
آموزش فیزیک تیزهوشان به زبان انگلیسی 
آموزش فیزیک و علوم تیزهوشان به زبان انگلیسی 
تدریس فیزیک نهم به زبان انگلیسی 
تدریس فیزیک دهم به زبان انگلیسی 
حل تمرینهای ریاضی فیزیک شیمی
آموزش فیزیک به زبان انگلیسی 
آموزش آنلاین فیزیک به زبان انگلیسی 
آموزش آنلاین فیزیک با مدرس خانم و آقا
آموزش آنلاین شیمی به زبان انگلیسی
آموزش آنلاین شیمی تیزهوشان به زبان انگلیسی 
آموزش آنلاین فیزیک تیزهوشان 
آموزش آنلاین فیزیک تیزهوشان به زبان انگلیسی
آموزش آنلاین ریاضی تیزهوشان به زبان انگلیسی 
آموزش آنلاین ریاضی و فیزیک به زبان انگلیس
ی
]]>
کلاس آمادگی آزمون YOS 2018-12-23T10:05:07+01:00 2018-12-23T10:05:07+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/290 paris 1995 کلاس آمادگی آزمون YOSآموزشگاه میرابی 021-778953360910-2878521 آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید برجسته ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون YOS مینماید. تدریس خصوصی آزمون YOS کلاس خصوصی آزمون YOS کلاس آزمون YOS تدریس آزمون YOS کلاس  خصوصی زبان ترکیه ای آزمون YOS تدریس ریاضی آزمون YOS کلاس تخصصی آزمونYOS  تدریس تخصصی آزمونYOS  کلاس حرفه ای آزمون YOS تدریس آزمون YOS برای ترکیه  تدریس خصوصی زبان آزمون YOS تد کلاس آمادگی آزمون YOSآموزشگاه میرابی 

021-77895336


0910-2878521
کلاس آمادگی آزمون YOS


آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید برجسته ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون YOS مینماید.

تدریس خصوصی آزمون YOS
کلاس خصوصی آزمون YOS
کلاس آزمون YOS
تدریس آزمون YOS
کلاس  خصوصی زبان ترکیه ای آزمون YOS
تدریس ریاضی آزمون YOS
کلاس تخصصی آزمونYOS 
تدریس تخصصی آزمونYOS 

کلاس حرفه ای آزمون YOS

تدریس آزمون YOS برای ترکیه 
تدریس خصوصی زبان آزمون YOS
تدریس خصوصی ریاضی آزمون YOS
تدریس تضمینی ریاضی، هوش وهندسه آزمون YOS
تدریس تضمینی آزمون YOS
تدریس تضمینی ریاضی آزمون YOS
فروش کتابهای آزمون YOS
تدریس آزمون YOS در آموزشگاه و منزل 
تدریس آزمون YOS برای رشته پزشکی 
تدریس آزمون YOS برای  دانشگاه حاجت تپه
تدریس هوش و هندسه آزمون YOS
کلاس آنلاین آزمون YOS
تدریس زبان ترکی استانبولی 
آموزش زبان ترکی استانبولی 

تدریس ریاضی و هندسه آزمون YOS
آموزش تضمینی ریاضی آزمون YOS
آموزش ریاضی آزمون YOS
کلاس خصوصی آزمون یوس

آموزش خصوصی آزمون یوس

تدریس خصوصی آزمون یوس

آموزش خصوصی ریاضی آزمون یوس 

کلاس آمادگی آزمون یوس

کلاس آنلاین آمادگی آزمون یوس

 کلاس آمادگی آزمون YOS
کلاس خصوصی آمادگی آزمون YOS
کلاس خصوصی ریاضی آزمون یوس


]]>
کلاس ریاضی ششم تیزهوشان 2018-12-21T09:58:32+01:00 2018-12-21T09:58:32+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/289 ز ع آموزشگاه علمی میرابی02122326285 و 09102878521کلاس ریاضی ششم تیزهوشانمعلم خصوصی ریاضی ششم پیشرفتهکلاس ریاضی ششم تیزهوشانتوسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان15 سال سابقه موفق تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاههای تهرانبرگزاری دوره های آمادگی آزمون تیزهوشان در مدارس و آموزشگاههای برترمدرس و مولف ریاضی تیزهوشانمعلم المپیاد ریاضی مدرسه المپیاد صدراسابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک درسیطراح سوالات آزمونهای آزمایشی Math tutor in Tehran- کلاس ریاضی ششم تیزهوشانکلاس تق
آموزشگاه علمی میرابی

02122326285 و 09102878521

کلاس ریاضی ششم تیزهوشان

معلم خصوصی ریاضی ششم پیشرفته
کلاس ریاضی ششم تیزهوشان
کلاس ریاضی ششم تیزهوشان

توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان

15 سال سابقه موفق تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاههای تهران

برگزاری دوره های آمادگی آزمون تیزهوشان در مدارس و آموزشگاههای برتر

مدرس و مولف ریاضی تیزهوشان

معلم المپیاد ریاضی مدرسه المپیاد صدرا
سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک درسی

طراح سوالات آزمونهای آزمایشی


 Math tutor in Tehran- کلاس ریاضی ششم تیزهوشان

کلاس تقویتی ریاضی ششم- معلم خصوصی ریاضی ششم

معلم خصوصی ریاضی خانم- تدریس خصوصی ریاضی دبستان

تدریس خصوصی ریاضی دوم ابتدائی- کلاس ریاضی تیزهوشان

معلم خصوصی ریاضی ششم ابتدایی- معلم ریاضی تیزهوشان

تدریس خصوصی المپیاد ریاضیکلاس رفع اشکال ریاضیات

مدرس ریاضی آزمونهای ورودی- کلاس خصوصی ریاضی تیزهوشان

کلاس ریاضی تیزهوشان- کلاس ریاضی خصوصی تیزهوشان

معلم خصوصی ریاضی ششم و هفتمتدریس ریاضی نهم متوسطه

آموزش ریاضی ابتدائی- آموزش مفهومی ریاضی ابتدائی

کلاس خصوصی ریاضی پنجم ، چهارم و ششم ابتدایی

تدریس خصوصی ریاضی هفتم ، هشتم و نهم ابتدایی

آموزش مفاهیم ریاضی به زبان انگلیسی

تقویت پایه علمی بصورت تضمینی- تحول در یادگیری


احیای قدرت یادگیری در دانش آموزان افسرده- تدریس خصوصی IMC


تحول علمی دانش آموزان کنکوری- تحول یادگیری در دانش آموزان


تحول آموزشی در دانش آموزان و دانشجویان- تدریس خصوصی IMSO


تحول یادگیری و علم اندوزی با فنون روانشناسی

کلاس ریاضی ششم تیزهوشان- کلاس ریاضی پیشرفته

   تهران ویلا،ستار خان ،سعادت آباد،شهرک غرب ،شهرارا ،گیشا 

کلاس ریاضی تیزهوشان- معلم خصوصی ریاضی متوسطه اول

آزمون آنلاین ریاضی تیزهوشان- آموزش مجازی مفاهیم ریاضی

تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته-آموزش ریاضی به زبان انگلیسی

معلم خصوصی المپیاد ریاضی- کلاس تقویتی ریاضی تیزهوشان

کلاس رفع اشکال ریاضی متوسطه اول-کلاس حل تمرین ریاضی

کلاس ریاضی ششم تیزهوشان- کلاس نکته و تست ریاضی ابتدایی

آموزش مفاهیم ریاضی بصورت کاملا تضمینی و مفهومی

تدریس آنلاین ریاضی تیزهوشان- کلاس ریاضی ششم تیزهوشان

تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی ، پنجم، ششم و اول تا چهارم

تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم )

تدریس خصوصی ریاضی ششم، معلم خصوصی ریاضی ششم

برنامه ریزی اختصاصی برای آمادگی آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه

معلم خصوصی ریاضی ابتدایی برای آمادگی آزمون ورودی تیزهوشان 

تدریس خصوصی هوش و استعداد تحلیلی

تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی در همه مناطق تهران کاملا مفهومی و تضمینی

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم

 تدریس خصوصی ریاضی سوم ابتدائی- تدریس خصوصی ریاضی چهارم ابتدائی

تدریس خصوصی ریاضی پنجم- تدریس خصوصی ریاضی ششم

Math teacher in Tehran

آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی برگزار کننده دوره های تغییر و تحول در یادگیری و تحول آموزشی است.


]]>
تدریس خصوصی تضمینی ریاضی دهم 2018-12-10T08:22:11+01:00 2018-12-10T08:22:11+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/288 ز ع تدریس خصوصی تضمینی ریاضی دهمآموزشگاه میرابی02177895336 و 09102878521تدریس خصوصی تضمینی ریاضی دهمتوسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان۱۵سال سابقه موفق تدریس در مقاطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشیسوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای برتر تهرانسابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک آموزشی- طراح تست برای آزمونهای آزمایشیتدریس خصوصی ریاضی کنکور-کلاس نکته و تست ویژه کنکور سراسری- معلم خصوصی ریاضی دهم-تدریس تدریس خصوصی تضمینی ریاضی دهم

آموزشگاه میرابی
02177895336 و 09102878521

تدریس خصوصی تضمینی ریاضی دهم

تدریس خصوصی تضمینی ریاضی دهم


توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان


۱۵سال سابقه موفق تدریس در مقاطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه


۲ سال سابقه تدریس در دانشگاه شریف به عنوان دستیار آموزشی


سوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای برتر تهران


سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک آموزشی- طراح تست برای آزمونهای آزمایشی


تدریس خصوصی ریاضی کنکور-کلاس نکته و تست ویژه کنکور سراسری- معلم خصوصی ریاضی دهم-تدریس تضمینی ریاضی


تدریس خصوصی ریاضی نهم، هشتم و هفتم- تدریس خصوصی تضمینی ریاضی دهم- دبیر ریاضیات پایه


تدریس خصوصی حسابان، هندسه، جبر و احتمال، دیفرانسیل، ریاضی گسسته، هندسه تحلیلی و آمار


مشاوره تحصیلی و معرفی اساتید مجرب برای کلیه دروس و کلیه مقاطع تحصیلی- تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی


تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی-تدریس خصوصی تضمینی ریاضی دهم- تدریس خصوصی المپیاد ریاضی


تدریس خصوصی حسابان- تدیس خصوصی ریاضی دهم- تدریس خصوصی جبر و احتمال-  معلم خصوصی ریاضی دبیرستان


تدریس خصوصی هندسه- تدریس خصوصی دیفرانسیل- معلم خصوصی ریاضی دهم- تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان و کنکور


تدریس خصوصی آمار- تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان و کنکور- معلم خصوصی هندسه- معلم خصوصی ریاضی کنکور


 معلم خصوصی ریاضی گسسته- معلم خصوصی ریاضی دهم- تدریس خصوصی هندسه دهم- معلم خصوصی آمار و هندسه


 معلم خصوصی ریاضی دهم- تدریس خصوصی ریاضی دهم- کلاس خصوصی ریاضی تیزهوشان- معلم خصوصی ریاضی دهم


تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول و دومتدریس خصوصی ریاضی یازدهم تجربی-تدریس خصوصی تضمینی ریاضی دهم


 تدریس خصوصی هندسه یازدهم-تدریس خصوصی هندسه و آمار- تدریس خصوصی ریاضی و هندسه


تدریس خصوصی ریاضی دهم- معلم خصوصی ریاضی و فیزیک- مدرس خصوصی ریاضی دهم- آموزش ریاضی پیشرفته


آموزش مفاهیم ریاضی به زبان انگلیسی- کلاس حل تمرین ریاضی دهم- تدریس خصوصی تضمینی ریاضی دهم


کلاس نکته و تست ریاضی دبیرستان و کنکور- معلم خصوصی ریاضی دهم- مدرس ریاضی دهم خانم

تقویت پایه علمی بصورت تضمینی- احیای قدرت یادگیری در دانش آموزان افسرده- تحول در یادگیری

تحول علمی دانش آموزان کنکوری- تحول آموزشی در دانش آموزان و دانش جویان- تحول یادگیری در دانش آموزان

کلاس خصوصی ریاضی تیزهوشان- تدریس خصوصی ریاضی و فیزیکآزمون آنلاین ریاضی دهم- امتحان مجازی ریاضی 


کلاس تقویتی ریاضی دهم، یازدهم و دوازدهم- کلاس ریاضی تیزهوشانکلاس رفع اشکال ریاضی دبیرستان و کنکور


آموزش مفاهیم ریاضی بصورت کاملا تضمینی- مدرس خانم ریاضی متوسطه اول- مدرس خصوصی ریاضی خانم و آقا


تدریس خصوصی ریاضی در شرق تهران- تدریس خصوصی تضمینی ریاضی در آموزشگاه میرابی- معلم خصوصی ریاضی دهم


تدریس خصوصی تضمینی ریاضی در شهران- شهرزیبا- اکباتان –کوی بیمه –شهرک اندیشه –شهرک پرواز


آزمون آنلاین ریاضی- امتحان مجازی ریاضی دهم- معلم خصوصی ریاضی دهم- کلاس خصوصی نکته و تست ریاضی کنکور


آموزش مفاهیم ریاضی بصورت کاملا تضمینی- مدرس خانم ریاضی متوسطه اول- تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان


کلاس تقویتی ریاضی دهم، یازدهم و دوازدهم- تدریس خصوصی تضمینی ریاضی دهم-کلاس رفع اشکال ریاضی دبیرستان 


تدریس خصوصی ریاضی دهم، یازدهم و دوازدهم- آموزش مفاهیم ریاضی بصورت کاملا تضمینی

تحول یادگیری و علم اندوزی با فنون روانشناسی-  کلاس رفع اشکال ریاضی دبیرستان و کنکور

آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی برگزار کننده دوره های تغییر و تحول در یادگیری و تحول آموزشی است.


]]>
کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان 2018-11-27T13:25:24+01:00 2018-11-27T13:25:24+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/287 ز ع کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشانآموزشگاه میرابی02177895336 و 09102878521کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان  دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان  ۱۵ سال سابقه موفق تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاههای تهران برگزاری دوره های آمادگی آزمون تیزهوشان در مدارس و آموزشگاههای برتر مدرس و مولف ریاضی تیزهوشان معلم المپیاد ریاضی مدرسه المپیاد صدرا سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک درسی طراح سوالات آزمونهای آزمایشی کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان- کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان

آموزشگاه میرابی
02177895336 و 09102878521

کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان

کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان

 دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان 

۱۵ سال سابقه موفق تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاههای تهران

برگزاری دوره های آمادگی آزمون تیزهوشان در مدارس و آموزشگاههای برتر

مدرس و مولف ریاضی تیزهوشان

معلم المپیاد ریاضی مدرسه المپیاد صدرا

سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک درسی

طراح سوالات آزمونهای آزمایشی


کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان-کلاس نکته تست ریاضی نهم

تدریس خصوصی ریاضی نهم توسط مدرسان برگزیده و با تجربه به صورت خصوصی و گروهی در مناطق تهران

کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان- مدرس خصوصی ریاضی نهم- معلم خصوصی ریاضی نهم

معلم خصوصی خانم ریاضی نهم- دبیر باتجربه ریاضی نهم- کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان

تدریس خصوصی تضمینی ریاضیات- تدریس آنلاین ریاضی نهم- آزمون مجازی ریاضی نهم 

کلاس خصوصی ریاضی نهم- آموزش خصوصی ریاضی نهم در مناطق تهران

کلاس خصوصی و گروهی ریاضی نهم-کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان

کلاس رفع اشکال ریاضی نهم- معلم خصوصی ریاضی نهم-تدریس خصوصی ریاضی متوسطه


مدرس خصوصی ریاضی نهم دبیرستان- برگزاری کلاس آموزشی آنلاین ریاضی نهم

برگزاری آزمون آنلاین ریاضی نهم- برگزاری کلاس رفع اشکال ریاضی نهم دبیرستان

کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان- کلاس خصوصی و گروهی رفع اشکال ریاضی نهم

کلاس خصوصی و گروهی حل تمرین و تست ریاضی نهم دبیرستان در آموزشگاه

کلاس خصوصی و گروهی ریاضی نهم تقویتی، رفع اشکال، تست و نکته، تیزهوشان در منزل

تدریس خصوصی ریاضی توسط مدرسان برتر خانم و آقا در آموزشگاه میرابی

کلاس آمادگی نهم ریاضی تیزهوشان- آزمون آنلاین ریاضی نهم

تدریس خصوصی ریاضی نهم توسط مدرسان باتجربه و برگزیده در تمام مناطق تهران

کلاس رفع اشکال و حل تمرین ریاضی نهم- معلم خصوصی ریاضی نهم

آموزش حل سوالات چهارگزینه ای ریاضی نهم توسط دبیران مجرب آموزشگاه میرابی

کلاس آمادگی ریاضی نهم تیزهوشان-معلم خصوصی خانم ریاضی نهم دبیرستان

کلاس آنلاین ریاضی نهم - معلم خصوصی ریاضی نهم تیزهوشان -امتحان آنلاین ریاضی نهم

 

]]>
تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم نهم 2018-11-18T11:28:00+01:00 2018-11-18T11:28:00+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/286 ز ع تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم نهمآموزشگاه میرابی02177895336 و 09102878521تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم و نهمتدریس تخصصی عربی تمام مقاطع تحصیلی بصورت ساده و مفهومی تدریس خصوصی و تخصصی عربی از پایه تا کنکور بصورت ساده و مفهومیتوسط مدرس عربی با سابقه در آموزشگاه میرابیتدریس قواعد عربی کنکور- نکات تست کنکور، تجزیه و ترکیب و ترجمهتدریس در منزل و آموزشگاه میرابی- تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم و نهمتدریس خصوصی عربی– ترجمه متون عربیآموزش لغات عربی- آموزش خصوصی عربی- آموزش مکالمه عر تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم نهم

آموزشگاه میرابی

02177895336 و 09102878521
تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم نهم


تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم و نهم

تدریس تخصصی عربی تمام مقاطع تحصیلی بصورت ساده و مفهومی 

تدریس خصوصی و تخصصی عربی از پایه تا کنکور بصورت ساده و مفهومی

توسط مدرس عربی با سابقه در آموزشگاه میرابی

تدریس قواعد عربی کنکور- نکات تست کنکور، تجزیه و ترکیب و ترجمه

تدریس در منزل و آموزشگاه میرابی- تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم و نهم

تدریس خصوصی عربی– ترجمه متون عربی

آموزش لغات عربی- آموزش خصوصی عربی- آموزش مکالمه عربی- تدریس خصوصی زبان عربی

کلاس خصوصی عربی راهنمایی- معلم خصوصی عربی خانم- دبیر عربی خانم

تدریس خصوصی عربی متوسطه- دبیر خصوصی عربی متوسطه ۱و۲

تدریس خصوصی عربی نهم، هشتم و هفتم- تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم و نهم

حل تستهای عربی- پاسخ تستهای عربی

کلاس آنلاین عربی- تدریس خصوصی مجازی عربی

تدریس خصوصی عربی یازدهم – تدریس خصوصی عربی کنکور

کلاس تقویتی عربی کنکور- تدریس تخصصی عربی تیزهوشان

کلاس مکالمه زبان عربی- تدریس خصوصی عربی محاوره ای

تدریس خصوصی عربی راهنمایی و دبیرستان

ترجمه متون عربی- آموزش زبان عربی- تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم و نهم

کلاس تست و رفع اشکال عربی -تدریس تخصصی عربی

معلم خصوصی عربی راهنمایی- مدرس عربی متوسطه- معلم عربی و قرآن

معلم خصوصی عربی دبیرستان-معلم عربی کنکور خصوصی

تدریس خصوصی عربی کنکور- تدریس تخصصی عربی پایه

تدریس تخصصی عربی از پایه تا کنکور

تدریس خصوصی عربی کنکور تضمینی

معلم خصوصی عربی- تدریس خصوصی عربی پایه

دبیر خصوصی عربی متوسطه۱- دبیر خصوصی عربی متوسطه۲

دبیر خصوصی عربی کنکور – کلاس خصوصی عربی

تدریس خصوصی عربی دبیرستان و کنکور- تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم و نهم

کلاس نکته و تست عربی-  کلاس تست زنی عربی کنکور

معلم خصوصی خانم- تدریس خصوصی عربی

تدریس خصوصی عربی هفتم و هشتم

تدریس خصوصی عربی هفتم و نهم

تدریس خصوصی عربی پیش دانشگاهی

معلم خصوصی عربی پیش دانشگاهی- مدرس عربی کنکور

تدریس خصوصی عربی دهم- دبیر خصوصی عربی دبیرستان

کلاس نکته وتست عربی- تدریس خصوصی عربی هفتم هشتم و نهم

دبیر خصوصی کنکور عربی- مدرس خصوصی عربی

تدریس مفهومی عربی پایه- تدریس خصوصی عربی از پایه تا کنکور

تدریس خصوصی عربی در آموزشگاه

تدریس خصوصی عربی در منزل

]]>
تدریس خصوصی المپیاد نجوم 2018-11-14T11:51:09+01:00 2018-11-14T11:51:09+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/285 عاطفه خاموشی تدریس خصوصی المپیاد نجومآموزشگاه میرابی 021-77895336 و 09102878521تدریس خصوصی المپیاد نجوم تدریس خصوصی المپیادنجوم با پشتوانه سال ها تجربه موفق در آموزشگاه میرابی برگزار میکند. تدریس خصوصی المپیاد نجوم آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی برگزارکننده انواع کلاس های المپیاد علمی است. کلاس های آمادگی المپیاد نجوم و فیزیک تدریس خصوصی المپیاد نجوم ، برنامه ریزی و مشاوره برای شرکت در المپیاد نجوم کلاس های امادگی نجوم و فیزیک کلاس خصوصی و گروهی آشنایی با المپیاد نجوم تدریس خصوصی المپیاد نجوم

آموزشگاه میرابی 
021-77895336 و 09102878521

المپیاد نجوم

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

تدریس خصوصی المپیادنجوم با پشتوانه سال ها تجربه موفق در آموزشگاه میرابی برگزار میکند.

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی برگزارکننده انواع کلاس های المپیاد علمی است.

کلاس های آمادگی المپیاد نجوم و فیزیک

تدریس خصوصی المپیاد نجوم ، برنامه ریزی و مشاوره برای شرکت در المپیاد نجوم

کلاس های امادگی نجوم و فیزیک

کلاس خصوصی و گروهی آشنایی با المپیاد نجوم ، برنامه ریزی و معرفی منابع

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

معلم خصوصی المپیاد نجوم

تدریس منابع المپیاد نجوم سطح مقدماتی و پیشرفته

تدریس خصوصی فیزیک 1 متوسطه 

تدریس خصوصی فیزیک 2 متوسطه

تدریس خصوصی فیزیک 3 متوسطه

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی

تدریس خصوصی نجوم دینامیکی

مدرس المپیاد نجوم با مدال نقره کشوری

تدریس خصوصی المپیاد نجوم در تمام مناطق- کلاس مبحثی فیزیک

معرفی مدرس برتر نجوم- کلاس های تضمینی رتبه در المپیاد

تدریس خصوصی المپیاد فیزیک و نجوم در منزل و محل آموزشگاه

تدریس خصوصی نجوم به زبان ساده - تدریس خصوصی المپیاد نجوم

تدریس خصوصی شناخت مقدماتی ستارگان

تدریس خصوصی دینامیک کلاسیک

کلاس خصوصی مفاهیم نجوم در شرق تهران

تدریس خصوصی نورشناسی هندسی

تدریس خصوصی ستاره شناسی

کلاس های آمادگی المپیاد های علمی شرق تهران

تدریس خصوصی نجوم کروی 

تدریس خصوصی ستاره شناسی اصول و عمل 

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

تدریس خصوصی نجوم و اختر فیزیک مقدماتی  1 و 2 

تدریس خصوصی دیفرانسیل و انتگرال

کلاس خصوصی و گروهی حل سوالات المپیاد نجوم

تدریس خصوصی ریاضیات 1و 2 و 3

تدریس خصوصی دینامیک کهکشانی 1 و 2

برنامه ریزی المپیاد نجوم 

معلم خصوصی المپیاد نجوم

مشاوره المپیاد نجوم - تدریس خصوصی المپیاد نجوم

آزمون آنلاین المپیاد نجوم- حل مسائل المپیاد نجوم

تدریس اختر فیزیک مدرن- حل تمرین های المپیاد فیزیک و نجوم

تدریس خصوصی مکانیک مداری- تدریس خصوصی المپیاد نجوم

مدرس خصوصی المپیاد نجوم

کلاس حل سوالات المپیاد نجوم

تدریس خصوصی مکانیک سماوی

تدریس خصوصی المپیاد فیزیک و نجوم

تدریس خصوصی بردار در صفحه و فضا

تدریس خصوصی فیزیک هالیدی

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

تدریس خصوصی سینماتیک

تدریس خصوصی اپتیک

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

آموزشگاه علمی آزاد در شرق تهران

تدریس فیزیک و ریاضی به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

 تدریس خصوصی المپیاد نجوم

تدریس خصوصی المپیادنجوم با پشتوانه سال ها تجربه موفق در آموزشگاه میرابی برگزار میکند.

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی برگزارکننده انواع کلاس های المپیاد علمی است.

کلاس های آمادگی المپیاد نجوم و فیزیک

تدریس خصوصی المپیاد نجوم ، برنامه ریزی و مشاوره برای شرکت در المپیاد نجوم

کلاس های امادگی نجوم و فیزیک

کلاس خصوصی و گروهی آشنایی با المپیاد نجوم ، برنامه ریزی و معرفی منابع

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

معلم خصوصی المپیاد نجوم

تدریس منابع المپیاد نجوم سطح مقدماتی و پیشرفته

تدریس خصوصی فیزیک 1 متوسطه 

تدریس خصوصی فیزیک 2 متوسطه

تدریس خصوصی فیزیک 3 متوسطه

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی

تدریس خصوصی نجوم دینامیکی

مدرس المپیاد نجوم با مدال نقره کشوری

تدریس خصوصی المپیاد نجوم در تمام مناطق- کلاس مبحثی فیزیک

معرفی مدرس برتر نجوم- کلاس های تضمینی رتبه در المپیاد

تدریس خصوصی المپیاد فیزیک و نجوم در منزل و محل آموزشگاه

تدریس خصوصی نجوم به زبان ساده - تدریس خصوصی المپیاد نجوم

تدریس خصوصی شناخت مقدماتی ستارگان

تدریس خصوصی دینامیک کلاسیک

کلاس خصوصی مفاهیم نجوم در شرق تهران

تدریس خصوصی نورشناسی هندسی

تدریس خصوصی ستاره شناسی

کلاس های آمادگی المپیاد های علمی شرق تهران

تدریس خصوصی نجوم کروی 

تدریس خصوصی ستاره شناسی اصول و عمل 

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

تدریس خصوصی نجوم و اختر فیزیک مقدماتی  1 و 2 

تدریس خصوصی دیفرانسیل و انتگرال

کلاس خصوصی و گروهی حل سوالات المپیاد نجوم

تدریس خصوصی ریاضیات 1و 2 و 3

تدریس خصوصی دینامیک کهکشانی 1 و 2

برنامه ریزی المپیاد نجوم 

معلم خصوصی المپیاد نجوم

مشاوره المپیاد نجوم - تدریس خصوصی المپیاد نجوم

آزمون آنلاین المپیاد نجوم- حل مسائل المپیاد نجوم

تدریس اختر فیزیک مدرن- حل تمرین های المپیاد فیزیک و نجوم

تدریس خصوصی مکانیک مداری- تدریس خصوصی المپیاد نجوم

مدرس خصوصی المپیاد نجوم

کلاس حل سوالات المپیاد نجوم

تدریس خصوصی مکانیک سماوی

تدریس خصوصی المپیاد فیزیک و نجوم

تدریس خصوصی بردار در صفحه و فضا

تدریس خصوصی فیزیک هالیدی

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

تدریس خصوصی سینماتیک

تدریس خصوصی اپتیک

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

آموزشگاه علمی آزاد در شرق تهران

تدریس فیزیک و ریاضی به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی المپیاد نجوم

 

]]>
کلاس ریاضی تضمینی 2018-10-18T08:46:24+01:00 2018-10-18T08:46:24+01:00 tag:http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/284 عاطفه خاموشی کلاس ریاضی تضمینیآموزشگاه میرابی 09102878521تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی تضمینی-تدریس دروس کنکور تضمینی-تدریس تضمینی ریاضی کنکورکلاسهای آموزش ریاضی ابتدایی و متوسطه و دبیرستان از سطح مبتدی تا پیشرفته با تضمین و قرارداد عودت وجهتدریس خصوصی تضمینی تمامی مقاطع و تمامی دروس در آموزشگاه علمی میرابیسوابق دکتر میرابی مدیر و موسس آموزشگاه:۱۵ سال سابقه موفق تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاههای تهرانبرگزاری دوره های آمادگی آزمون تیزهوشان در مدارس و آموزشگاههای برترمدرس و مولف ریاضی تیزهوشان-تدریس تضم کلاس ریاضی تضمینی
آموزشگاه میرابی 09102878521

کلاس ریاضی تضمینی

تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی تضمینی-تدریس دروس کنکور تضمینی-تدریس تضمینی ریاضی کنکور

کلاسهای آموزش ریاضی ابتدایی و متوسطه و دبیرستان از سطح مبتدی تا پیشرفته با تضمین و قرارداد عودت وجه

تدریس خصوصی تضمینی تمامی مقاطع و تمامی دروس در آموزشگاه علمی میرابی

سوابق دکتر میرابی مدیر و موسس آموزشگاه:

۱۵ سال سابقه موفق تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاههای تهران

برگزاری دوره های آمادگی آزمون تیزهوشان در مدارس و آموزشگاههای برتر

مدرس و مولف ریاضی تیزهوشان-تدریس تضمینی ریاضی کنکور

تدریس خصوصی دروس کنکور ریاضی

تضمین قبولی کنکور

تدریس خصوصی ریاضی کنکور-معرفی اساتید برتر ریاضی تیزهوشان

تدریس خصوصی شیمی تضمینی- تدریس ریاضی در منزل

تدریس خصوصی فیزیک و شیمی تضمینی- تدریس دروس کنکور تضمینی

تدریس دروس کنکور تضمینی

معلم خصوصی المپیاد ریاضی تضمینی- آموزش خصوصی ریاضی کنکور

کلاس های جمع بندی فیزیک و شیمی کنکور- کلاس نکته و تست ریاضی کنکور

تضمین درصد بالای ۸۰ در آموزشگاه میرابی- تضمین قبولی المپیاد ریاضی

قراردادهای کتبی تضمین درس ریاضی کنکور-تدریس تضمینی ریاضی کنکور

دوره های جمع بندی شیمی و فیزیک کنکور- تضمین درصد۹۰ شیمی کنکور

معلم المپیاد ریاضی مدرسه المپیاد صدرا- دوره آمادگی آزمون یوس

سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک درسی-تدریس دروس کنکور تضمینی

طراح سوالات آزمونهای آزمایشی

تدریس تضمینی ریاضی کنکور
کلاس حل تست و تمرین المپیاد

تحول علمی دانش آموزان کنکوری-تدریس خصوصی ریاضی کنکور

تحول آموزشی در دانش آموزان و دانش جویان- کلاس تضمینی ریاضی کنکور

تحول یادگیری در دانش آموزان- تدریس خصوصی ریاضی تقویتی

تحول یادگیری و علم اندوزی با فنون روانشناسی

تقویت علمی دانش آموز با ضمانت کتبی-تدریس دروس کنکور تضمینی

آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی برگزار کننده دوره های تغییر و تحول در یادگیری و تحول آموزشی است.

بکارگیری فنون روانشناسی و تجربه ۱۵ سال تدریس و کار آموزشی بصورت توام میتواند هر دانش آموزی با هر سطح علمی را به قویترین دانش آموز تبدیل کند، فقط اگر بخواهد.

۳۰ جلسه، ۴٫۵ میلیون تومان-تدریس تضمینی ریاضی کنکور

با پرداخت ۴٫۵ میلیون تومان برای یک بار، دانش آموز روشی را یاد میگیرد که تا پایان عمرش برای سودده و کاراست و نتایج درخشانی را در آینده میتواند رقم بزند.

تدریس ریاضی با قرارداد کتبی تضمینی- تدریس شیمی و فیزیک تضمینی

تضمین درصد بالای 90 درس ریاضی - تضمین درصد باالای 90 فیزیک و شیمی کنکور

تضمین قبولی SAT- تضمین قبولی یوس- تضمین قبولی آزمون ست

کلاس تقویتی ریاضیات پایه- کلاس تضمینی SAT- کلاس تضمینی یوس

کلاس ریاضی تقویتی نارمک- کلاس تضمینی ریاضی نارمک

حل سوال و رفع اشکال ریاضی نارمک- تمرین و تست المپیاد ریاضی نارمک

قراردادی با اولیا و یا متقاضی بزرگسال امضا میشود که در صورت عدم توفیق و یا عدم رضایت از نتیجه، وجه مسترد میگردد.

این دوره برای افرادی بهترین جواب را میدهد که به حرفها و آموزه ها و تمرینها به دقت و با اشتیاق پاسخ دهند. لذا اگر دانش آموز خودش نخواهد این دوره اثری ندارد.

این دوره برای دانش آموز و دانشجو و بزرگسال بدون محدودیت سنی برگزار میشود.

تدریس خصوصی ریاضی تضمینی– تضمین آموزش ریاضیات در آموزشگلع میرابی

]]>