تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک و شیمی کنکور سراسری- معلم خصوصی ریاضی و فیزیک و شیمی سلام. خوش آمدید. آموزشگاه علمی میرابی ارئه دهنده انواع خدمات آموزشی است. mirabiedu.com alum.sharif.edu/~emad_mirabi 0910-2878521 021-22326285 emad.mirabi@gmail.com http://konkoor-riazi.mihanblog.com 2020-07-11T21:01:08+01:00 text/html 2020-05-04T06:44:41+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع حل تمرین شیمی http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/304 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">حل تمرین شیمی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">آموزشگاه علمی میرابی 09102878521</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; "><font size="4">حل سوالات شیمی</font></span></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">ارسال سوالات به ایمیل و یا واستاپ</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">mirabieducenter@gmail.com</font></div></div><div><a href="http://moalem-shimi.mihanblog.com/post/421" target="_blank" title="حل تمرین شیمی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8375917434/chemistry21_rs.jpg" alt="حل تمرین شیمی"></a></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل تمرین شیمی</font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="تدریس آنلاین شیمی یازدهم">تدریس آنلاین شیمی یازدهم</a>-&nbsp;<a href="http://moalem-shimi.mihanblog.com/post/418" target="_blank" title="معلم خصوصی شیمی المپیاد">معلم خصوصی شیمی المپیاد</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">منابع آموزشی شیمی-&nbsp;حل تمرینهای شیمی</font></div></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c/" target="_blank" title="حل سوالات شیمی مجازی">حل سوالات شیمی مجازی</a>-&nbsp;پاسخگوی آنلاین سوالات</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" target="_blank" title="لیست لغات شیمی به انگلیسی">لیست لغات شیمی به انگلیسی</a>-&nbsp;کلاس آنلاین شیمی</font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل تمرین شیمی-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="پاسخ سوالات شیمی انلاین">پاسخ سوالات شیمی انلاین</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://moalem-khosusi.blogfa.com/post/866/%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c" target="_blank" title="تدریس شیمی دانشگاهی">تدریس شیمی دانشگاهی</a>-&nbsp;حل مسائل شیمی</font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل مسائل شیمی-&nbsp;<a href="https://mirabiinstitute.blogsky.com/1399/01/18/post-964/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c" target="_blank" title="رفع اشکال انلاین شیمی">رفع اشکال انلاین شیمی</a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/295" target="_blank" title="آموزش مجازی شیمی">آموزش مجازی شیمی</a>-&nbsp;حل مسائل المپیاد شیمی</font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">آزمون آنلاین شیمی-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/secondary/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="تدریس آنلاین شیمی تیزهوشان">تدریس آنلاین شیمی تیزهوشان</a></font></div></div></div></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">امتحان آنلاین شیمی- حل سوالات شیمی</font></div><div></div></div> text/html 2020-02-24T08:25:39+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع جزوات آموزشی کنکور http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/303 <div style="text-align: center;"><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">جزوات آموزشی کنکور</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5">فروشگاه اینترنتی محصولات آموزشی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">آموزشگاه میرابی&nbsp;</font></div><div><a href="https://shop.mirabiedu.com/" target="_blank" title="جزوات آموزشی کنکور"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8379578676/shopping_cart_book2_rszd.jpg" alt="جزوات آموزشی کنکور"></a></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">جزوات آموزشی کنکور</font></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">جزوه آموزشی هندسه کنکور سراسری-&nbsp;</span><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" target="_blank" title="مجموعه لغات شیمی به زبان انگلیسی">مجموعه لغات شیمی به زبان انگلیسی</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" target="_blank" title="لیست لغات فیزیک به زبان انگلیسی">لیست لغات فیزیک به زبان انگلیسی</a><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">-&nbsp;</span><a href="https://konkoor-tajrobi.blogsky.com/1398/12/04/post-374/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1" target="_blank" title="جزوات آموزشی کنکور">جزوه آموزشی ریاضی فیزیک و شیمی کنکور</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" target="_blank" title="مجموعه لغات زیست به زبان انگلیسی">مجموعه لغات زیست به زبان انگلیسی</a><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">-&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">دانلود نمونه سوال زیست پایه نهم</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://shop.mirabiedu.com/product-category/school/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="جزوه آموزشی ریاضی تیزهوشان">جزوه آموزشی ریاضی تیزهوشان</a><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">-&nbsp;</span><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/" target="_blank" title="تدریس ریاضی و فیزیک کنکور">تدریس ریاضی و فیزیک کنکور&nbsp;</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/" target="_blank" title="قبولی در کنکور بصورت تضمینی">قبولی در کنکور بصورت تضمینی</a><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">-&nbsp;</span><a href="https://math-tutor.blogsky.com/1398/09/09/post-687/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی کنکور">تدریس خصوصی ریاضی کنکور</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://moalem-shimi.mihanblog.com/post/415" target="_blank" title="مدرس خصوصی شیمی کنکور تضمینی">مدرس خصوصی شیمی کنکور تضمینی</a><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">-&nbsp;</span><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%88-%d8%ad%d8%ac%d9%85/" target="_blank" title="جزوه آموزشی سطح و حجم">جزوه آموزشی سطح و حجم</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://biology-teacher.blogsky.com/1398/11/03/post-215/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1" target="_blank" title="تدریس خصوصی زیست شناسی پایه و کنکور">تدریس خصوصی زیست شناسی پایه و کنکور</a><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">-&nbsp;</span><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/" target="_blank" title="تدریس دروس عمومی کنکور">تدریس دروس عمومی کنکور</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">دانلود سوالات کنکور سراسری- دانلود&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">جزوه آموزشی معادله خط</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://shop.mirabiedu.com/product-category/school/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9/" target="_blank" title="منابع مطالعاتی فیزیک">&nbsp;منابع مطالعاتی فیزیک</a><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">- دانلود کتاب زیست شناسی لاتین</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">دانلود نمونه سوالات امتحانی-&nbsp;</span><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" target="_blank" title="لیست لغات ریاضی به انگلیسی">لیست لغات ریاضی به انگلیسی</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">جزوات آموزشی کنکور-&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">&nbsp;</span><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/301" target="_blank" title="تدریس تضمینی دروس کنکور">تدریس تضمینی دروس کنکور</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%88%db%8c%d8%a7/" target="_blank" title="جزوه آموزشی عبارات گویا">جزوه آموزشی عبارات گویا</a><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; ">- دانلود&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">جزوه آموزشی سطح و حجم</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; max-width: 100%; line-height: 1.9rem !important; "><a href="http://tadris-oloom.blogfa.com/post/340/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c" target="_blank" title="منابع شیمی و فیزیک و زیست شناسی به زبان انگلیسی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">منابع شیمی و فیزیک و زیست شناسی به زبان انگلیسی</font></a></p></div></div><div></div></div> text/html 2019-12-03T10:36:44+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع تدریس تضمینی ریاضی کنکور http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/302 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6">تدریس تضمینی ریاضی کنکور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">آموزشگاه علمی میرابی 09102878521</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/301" target="_blank" title="قبولی تضمینی کنکور سراسری"><font face="Mihan-Yekan" size="4">قبولی تضمینی کنکور سراسری</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://math-tutor.blogsky.com/1398/09/09/post-687/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1" target="_blank" title="تدریس تضمینی ریاضی کنکور"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8375910742/23_rsz.jpg" alt="تدریس تضمینی ریاضی کنکور"></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس تضمینی ریاضی کنکور</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/558" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی دهم یازدهم"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ریاضی دهم و یازدهم</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://math-tutor.blogsky.com/1398/08/14/post-671/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86" target="_blank" title="معلم خصوصی ریاضی تیزهوشان"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی ریاضی تیزهوشان</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ریاضی پایه</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/" target="_blank" title="دوره تضمینی ریاضی کنکور"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دوره تضمینی ریاضی کنکور</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;مدرس خصوصی ریاضی دوازدهم</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی کنکور تجربی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ریاضی کنکور تجربی</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://moalem-khosusi.blogsky.com/1394/07/21/post-44/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1" target="_blank" title="کلاس آمادگی ریاضیات کنکور"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس آمادگی ریاضیات کنکور</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی آمار و احتمال</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-khosoosi.blogfa.com/post/927/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86" target="_blank" title="جزوه ریاضی نهم تیزهوشان"><font face="Mihan-Yekan" size="3">جزوه ریاضی نهم تیزهوشان</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-khosusi.blogfa.com/post/874/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87-" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضیات گسسته"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ریاضیات گسسته</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/560" target="_blank" title="معلم خصوصی حسابان و هندسه"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی حسابان و هندسه</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس تضمینی ریاضی کنکور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس آمادگی المپیاد ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/499" target="_blank" title="تدریس ریاضی به زبان انگلیسی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس ریاضی به زبان انگلیسی</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://konkoor-tajrobi.blogsky.com/1397/12/15/post-361/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86" target="_blank" title="تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی ریاضی کنکور رشته ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-khosusi.mihanblog.com/post/592" target="_blank" title="معلم خصوصی ریاضی نهم"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی ریاضی نهم</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/" target="_blank" title="کلاس نکته و تست ریاضی کنکور"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس نکته و تست ریاضی کنکور</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس تقویتی ریاضی پایه و کنکور</font></div> text/html 2019-11-09T07:45:34+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع تدریس تضمینی دروس کنکور http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/301 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6">تدریس تضمینی دروس کنکور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">آموزشگاه علمی میرابی 09102878521</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><a href="https://math-tutor.blogsky.com/1398/08/14/post-661/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی تضمینی">تدریس خصوصی ریاضی تضمینی</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/507" target="_blank" title="تدریس تضمینی دروس کنکور"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8377295000/PhysicsGuaranteed_450.jpg" alt="تدریس تضمینی دروس کنکور"></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tadris-oloom.blogfa.com/post/331/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی علوم پیشرفته"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی تضمینی علوم پیشرفته</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiinstitute.blogsky.com/1398/01/28/post-953/Math-physics-teacher-in-Tehran" target="_blank" title="تدریس تضمینی ریاضی فیزیک شیمی به زبان انگلیسی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس تضمینی ریاضی فیزیک شیمی به زبان انگلیسی</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c/" target="_blank" title="تضمین قبولی المپیاد شیمی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تضمین قبولی المپیاد شیمی</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://olympiad-riazi.mihanblog.com/post/216" target="_blank" title="معلم خصوصی المپیاد ریاضی تضمینی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی المپیاد ریاضی تضمینی</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس تضمینی ریاضی دهم</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/298" target="_blank" title="تدریس خصوصی فیزیک کنکور تضمینی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی فیزیک کنکور تضمینی</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-shimi.mihanblog.com/post/414" target="_blank" title="معلم خصوصی شیمی کنکور تضمینی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی شیمی کنکور تضمینی</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-khosoosi.blogfa.com/post/911/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86" target="_blank" title="تدریس تضمینی دروس تیزهوشان"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس تضمینی دروس تیزهوشان</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس تضمینی دروس کنکور</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/" target="_blank" title="آموزش تضمینی فیزیک و شیمی کنکور"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آموزش تضمینی فیزیک و شیمی کنکور</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://physics-olympiad.blogsky.com/1398/08/15/post-194/%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9" target="_blank" title="تدریس تضمینی المپیاد فیزیک"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس تضمینی المپیاد فیزیک</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://konkoor-tajrobi.blogsky.com/1398/08/14/post-362/%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c" target="_blank" title="قبولی تضمینی کنکور سراسری"><font face="Mihan-Yekan" size="3">قبولی تضمینی کنکور سراسری</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/admission_exams/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/" target="_blank" title="معلم خصوصی تضمینی آزمون SAT">معلم خصوصی تضمینی آزمون SAT</a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/admission_exams/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/" target="_blank" title="معلم خصوصی تضمینی آزمون SAT">&nbsp;</a></font><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/560" target="_blank" title="کلاسهای تضمینی ریاضی کنکور"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;کلاسهای تضمینی ریاضی کنکور&nbsp;</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;تقویت علمی دانش آموزان با ضمانت کتبی&nbsp; &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس تضمینی دروس کنکور&nbsp;</font></div> text/html 2019-10-24T07:53:40+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع تدریس خصوصی فیزیک http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/300 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">آموزشگاه علمی میرابی 09102878521</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/298" target="_blank" title="معلم خصوصی تضمینی فیزیک"><font face="Mihan-Yekan" size="4">معلم خصوصی تضمینی فیزیک</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی فیزیک به زبان انگلیسی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://moalem-physic.blogsky.com/1398/03/09/post-486/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D9%85" target="_blank" title="تدریس خصوصی فیزیک"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8376116950/physics15_rsz.jpg" alt="تدریس خصوصی فیزیک"></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم- تدریس خصوصی فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل مسائل و تمرینهای فیزیک-&nbsp;<a href="http://physicstutor.blogfa.com/post/538/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%87%d9%85" target="_blank" title="معلم خصوصی فیزیک نهم تیزهوشان">معلم خصوصی فیزیک نهم تیزهوشان</a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی SAT subject physics-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/" target="_blank" title="تدریس تضمینی فیزیک کنکور">تدریس تضمینی فیزیک کنکور</a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://physics-olympiad.blogsky.com/1398/02/04/post-192/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-Physics-Olympiad" target="_blank" title="تدریس خصوصی المپیاد فیزیک">تدریس خصوصی المپیاد فیزیک</a>-&nbsp;<a href="http://moalem-khosusi.mihanblog.com/post/604" target="_blank" title="آموزش فیزیک دبیرستانی">آموزش فیزیک دبیرستانی</a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی آنلاین فیزیک به زبان انگلیسی- تدریس خصوصی فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی فیزیک هفتم هشتم-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/university/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی فیزیک هالیدی">تدریس خصوصی فیزیک هالیدی</a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی فیزیک دانشگاهی- حل مسائل المپیاد فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی فیزیک پیشرفته-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/physics-teacher-in-tehran/" target="_blank" title="Physics teacher in Tehran">Physics teacher in Tehran</a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/" target="_blank" title="کلاس نکته و تست فیزیک کنکور">کلاس نکته و تست فیزیک کنکور</a>- معلم خصوصی فیزیک در منزل و آموزشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://physicstutor.blogfa.com/post/539/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c" target="_blank" title="حل مسائل فیزیک دانشگاهی">حل مسائل فیزیک دانشگاهی</a>-&nbsp;<a href="https://konkoor-tajrobi.blogsky.com/1397/02/23/post-339/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87" target="_blank" title="معلم خصوصی فیزیک پایه">معلم خصوصی فیزیک پایه</a></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/297" target="_blank" title="تدریس آنلاین فیزیک پایه و کنکور">تدریس آنلاین فیزیک پایه و کنکور</a>- معلم خصوصی علوم پیشرفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiinstitute.blogsky.com/1397/08/23/post-926/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85" target="_blank" title="تدریس خصوصی المپیاد نجوم">تدریس خصوصی المپیاد نجوم</a>- کلاس جمع بندی فیزیک کنکور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://moalem-khosoosi.blogfa.com/post/910/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%85" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی فیزیک دهم" style="">تدریس خصوصی تضمینی فیزیک دهم</a>- کلاس تقویتی فیزیک کنکور</font></div> text/html 2019-07-24T05:03:21+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع معلم خصوصی شیمی یازدهم http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/299 <div style="text-align: center;"><font size="6">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">09102878521 و 02122326285</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">معلم خصوصی شیمی یازدهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تدریس خصوصی شیمی کنکور</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-shimi.mihanblog.com/post/410" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی شیمی"><font size="2">تدریس خصوصی تضمینی شیمی</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/university/%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c/" target="_blank" title="معلم خصوصی شیمی یازدهم"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8375921750/chemistry151_rs.jpg" alt="معلم خصوصی شیمی یازدهم"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">آموزش شیمی از پایه تا کنکور- تدریس خصوصی شیمی یازدهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/295" target="_blank" title="تدریس خصوصی آنلاین شیمی">تدریس خصوصی آنلاین شیمی</a>- معلم خصوصی شیمی متوسطه اول و دوم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><a href="http://moalem-khosusi.blogfa.com/post/877/%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c" target="_blank" title="تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی">تدریس خصوصی شیمی دانشگاهی</a>-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" target="_blank" title="تدریس شیمی به زبان انگلیسی">تدریس شیمی به زبان انگلیسی</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">حل تمرین شیمی یازدهم و دوازدهم- دبیر خصوصی شیمی یازدهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><a href="http://moalem-shimi.mihanblog.com/post/412" target="_blank" title="تدریس خصوصی شیمی دهم و یازدهم">تدریس خصوصی شیمی دهم و یازدهم</a>- معلم خصوصی شیمی تیزهوشان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">معلم خصوصی شیمی یازدهم- تدریس خصوصی شیمی کنکور</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><a href="http://moalem-khosusi.mihanblog.com/post/469" target="_blank" title="کلاس خصوصی تقویتی شیمی دبیرستان">کلاس خصوصی تقویتی شیمی دبیرستان</a>- SAT subject chemistry</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">کلاس رفع اشکالات شیمی یازدهم-&nbsp;<a href="http://mirabiinstitute.blogsky.com/1398/04/15/post-957/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" target="_blank" title="تدریس خصوصی شیمی پیشرفته">تدریس خصوصی شیمی پیشرفته</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تدریس خصوصی شیمی بین الملل- معلم خصوصی شیمی پایه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="نمونه سوال شیمی پایه دوازدهم">نمونه سوال شیمی پایه دوازدهم</a>- جزوه آموزشی شیمی پایه یازدهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">معلم خصوصی شیمی یازدهم-&nbsp;<a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/896/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c" target="_blank" title="کلاس تست زنی شیمی یازدهم">کلاس تست زنی شیمی یازدهم</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تدریس خصوصی شیمی دوازدهم-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی شیمی المپیاد">تدریس خصوصی شیمی المپیاد</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><a href="http://moalem-khosusi.blogsky.com/1397/05/30/post-897/Teaching-Chemistry-in-Tehran" target="_blank" title="chemistry online teacher in Tehran">chemistry online teacher in Tehran</a>-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="تدریس خصوصی شیمی در منزل">تدریس خصوصی شیمی در منزل</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تدریس خصوصی شیمی مورتیمر- آزمون آنلاین شیمی یازدهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><a href="http://moalem-shimi.mihanblog.com/post/401" target="_blank" title="ظآموزش آنلاین شیمی کنکور">آموزش آنلاین شیمی کنکور</a>- آموزش آنلاین شیمی یازدهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">معلم خصوصی شیمی خانم- معلم خصوصی شیمی یازدهم</font></div> text/html 2019-05-18T07:07:23+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع تدریس خصوصی تضمینی فیزیک http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/298 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6">09102878521 و 02122326285</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">تدریس خصوصی تضمینی فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">تدریس خصوصی فیزیک پیشرفته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی تضمینی فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی فیزیک"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8375923950/PhysicsText_guaranteed_rsz.jpg" alt="تدریس خصوصی تضمینی فیزیک"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی تضمینی فیزیک متوسطه دوره اول و دوم و کنکور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://moalem-khosoosi.blogfa.com/post/910/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%85" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی فیزیک دهم">تدریس خصوصی تضمینی فیزیک دهم</a>- معلم خصوصی فیزیک پایه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس پیشرفته فیزیک تضمینی- آزمون آنلاین فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم دوازدهم</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس تضمینی فیزیک 1- تدریس تضمینی فیزیک 2</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی تضمینی فیزیک 3- معلم خصوصی فیزیک دوازدهم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/297" target="_blank" title="آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان">آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان</a>- تدریس خصوصی تضمینی فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آموزش خصوصی فیزیک کنکور تضمینی- تدریس خصوصی فیزیک پیشرفته</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/569/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D9%85" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون تیزهوشان فیزیک"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس آمادگی آزمون تیزهوشان فیزیک</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9/" target="_blank" title="مدرس مجرب فیزیک المپیاد">مدرس مجرب فیزیک المپیاد</a>- کلاس حل تمرین فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی فیزیک به زبان انگلیسی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی سینماتیک-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/" target="_blank" title="Online physics tutor in Tehran">Online physics tutor in Tehran</a></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-khosusi.mihanblog.com/post/121" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی فیزیک دانشگاهی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی تضمینی فیزیک دانشگاهی</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی فیزیک یازدهم- تدریس خصوصی تضمینی فیزیک</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-physic.blogsky.com/1398/01/29/post-482/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-SAT-subject-physics" target="_blank" title="تدریس خصوصی SAT subject physics"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی SAT subject physics</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی تضمینی فیزیک هفتم هشتم نهم</font></div> text/html 2019-04-19T08:02:18+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/297 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">09102878521&nbsp; &nbsp; &nbsp;02122326285</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی فیزیک"><font size="4">تدریس خصوصی تضمینی فیزیک</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3">آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/" target="_blank" title="آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8375915742/physics121_rs.jpg" alt="آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی آنلاین اپتیک- مدرس خصوصی المپیاد نجوم</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://moalem-khosusi.mihanblog.com/post/564" target="_blank" title="معلم فیزیک آنلاین به زبان انگلیسی">معلم فیزیک آنلاین به زبان انگلیسی</a>- تدریس آنلاین فیزیک دانشگاهی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین فیزیک هشتم هفتم- دبیر خصوصی فیزیک دانشگاه</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان- تدریس آنلاین فیزیک نهم دهم</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی المپیاد فیزیک">تدریس خصوصی المپیاد فیزیک</a>-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/" target="_blank" title="کلاس خصوصی فیزیک آنلاین">کلاس خصوصی فیزیک آنلاین</a></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آموزش آنلاین فیزیک هالیدی- کلاس غیرحضوری فیزیک دانشگاهی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://moalem-physic.blogsky.com/1398/01/29/post-482/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-SAT-subject-physics" target="_blank" title="تدریس SAT subject physics">تدریس SAT subject physics</a>- دبیر فیزیک غیرحضوری فیزیک</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/university/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/" target="_blank" title="تدریس آنلاین فیزیک دانشگاهی">تدریس آنلاین فیزیک دانشگاهی</a></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی آنلاین فیزیک- تدریس خصوصی نور هندسی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>معلم خصوصی آنلاین فیزیک متوسطه اول و دوم</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/271" target="_blank" title="معلم خصوصی فیزیک دوازدهم">معلم خصوصی فیزیک دوازدهم</a>- Physics tutor in Tehran</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی آنلاین سینماتیک- تدریس خصوصی فیزیک و شیمی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین فیزیک یازدهم- مدرس خصوصی فیزیک پایه</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">معلم خصوصی آنلاین فیزیک خانم-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-1%d9%882/" target="_blank" title="تدریس خصوصی فیزیک متوسطه 1 و 2">تدریس خصوصی فیزیک متوسطه 1 و 2</a></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاس آمادگی آزمون فیزیک تیزهوشان- آزمون آنلاین فیزیک دبیرستان</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85/" target="_blank" title="نمونه سوال فیزیک پایه نهم">نمونه سوال فیزیک پایه نهم</a>- کلاس آنلاین فیزیک پیشرفته</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حل تمرین و تست کنکور فیزیک- کلاس فشرده فیزیک کنکور</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آموزش آنلاین فیزیک دبیرستان-&nbsp; تدریس خصوصی آنلاین فیزیک دهم</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://physicstutor.blogfa.com/post/533/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C" target="_blank" title="تدریس آنلاین فیزیک هالیدی">تدریس آنلاین فیزیک هالیدی</a>- تدریس خصوصی فیزیک 2</font></p></div> text/html 2019-03-07T06:21:56+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع آموزش آنلاین شیمی دبیرستان http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/295 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">&nbsp;</font></div><div><font size="6">09102878521 و 02122326285</font></div><div><font size="6"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">آموزش آنلاین شیمی دبیرستان</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/" target="_blank" title="تدریس خصوصی شیمی پایه و کنکور"><font face="Mihan-Yekan" size="4">تدریس خصوصی شیمی پایه و کنکور</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">آموزش آنلاین شیمی دبیرستان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-khosoosi.blogfa.com/post/904/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85" target="_blank" title="آموزش آنلاین شیمی دبیرستان"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi64.tinypic.com/2wcitg4.jpg" alt="آموزش آنلاین شیمی دبیرستان"></a></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(36, 24, 1);"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style=""><font style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);">تدریس شیمی به زبان انگلیسی</font>-&nbsp;</span><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="تدریس خصوصی شیمی متوسطه">تدریس خصوصی شیمی متوسطه</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">حل تست آنلاین شیمی دبیرستان-&nbsp;</span>آزمون آنلاین شیمی</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3" style=""><font style="">امتحان مجازی شیمی-</font>&nbsp;</font></span><a href="http://moalem-shimi.mihanblog.com/post/399" target="_blank" title="تدریس غیرحضوری شیمی متوسطه"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس غیرحضوری شیمی متوسطه</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="3">پاسخ تمرین و تست های شیمی- آموزش آنلاین شیمی دبیرستان</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">تدریس خصوصی شیمی تمام مناطق تهران-&nbsp;</span>تدریس خصوصی شیمی1</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">کلاس آمادگی شیمی تیزهوشان-&nbsp;</span>تدریس خصوصی شیمی 2</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">معلم خصوصی شیمی علوم تجربی-&nbsp;<o:p></o:p></span>تدریس خصوصی شیمی 3</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی SAT subject chemistry-&nbsp;<a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/" target="_blank" title="تدریس تضمینی شیمی کنکور" style="">تدریس تضمینی شیمی کنکور</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA"><a href="https://mirabiedu.com/school/olympiad/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی المپیاد شیمی" style="">تدریس خصوصی المپیاد شیمی</a>-&nbsp;</span>تدریس مجازی شیمی هفتم هشتم</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/896/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C" target="_blank" title="کلاس نکته و تست شیمی"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلاسهای نکته و تست شیمی</font></a><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="">- </font><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="">آموزش آنلاین شیمی دبیرستان</font></span></p><div style=""><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="AR-SA">تدریس خصوصی شیمی دهم-&nbsp;</span>تدریس خصوصی شیمی یازدهم</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="AR-SA">تدریس آنلاین شیمی دوازدهم-&nbsp;</span><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی شیمی دهم" style="">تدریس خصوصی تضمینی شیمی دهم</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="AR-SA" style=""><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/261" target="_blank" title="تدریس خصوصی شیمی کنکور">تدریس خصوصی شیمی کنکور</a>-&nbsp;</span>معلم خصوصی شیمی دهم</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="AR-SA">معلم خصوصی آنلاین شیمی یازدهم -&nbsp;</span>دبیر شیمی خصوصی مجازی</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="AR-SA">معلم شیمی آنلاین دبیرستان-&nbsp;</span>تدریس خصوصی شیمی نهم</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین شیمی آلی-&nbsp;<a href="http://mirabiinstitute.blogsky.com/1397/04/19/post-907/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C" target="_blank" title="آموزش غیرحضوری المپیاد شیمی" style="">آموزش غیرحضوری المپیاد شیمی</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین شیمی مورتیمر- آموزش شیمی به زبان انگلیسی</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" target="_blank" title="Chemistry tutor in Tehran">Chemistry tutor in Tehran</a>- کلاس تقویتی شیمی دبیرستان</font></p></div></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"></blogextendedpost></div> text/html 2019-03-07T05:33:33+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/294 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="6">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="6"><br></font></div><div><font size="6">09102878521 و 02122326285</font></div><div><font size="6"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">معلم خصوصی ریاضی کنکور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-khosoosi.blogfa.com/post/810/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85" target="_blank" title="تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi65.tinypic.com/im5o3d.jpg" alt="تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان"></a></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی ریاضی کنکور –&nbsp;<o:p></o:p></font></span><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/279" target="_blank" title="کلاس نکته و تست ریاضی کنکور" style=""><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">کلاس نکته و تست ویژه کنکور سراسری</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.6667px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی ریاضی المپیاد-&nbsp;</font></span><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی ریاضی نهم، هشتم و هفتم</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی حسابان، هندسه، جبر و احتمال، دیفرانسیل، ریاضی گسسته<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی دهم یازدهم دوازدهم"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس خصوصی ریاضی دهم یازدهم دوازدهم</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی هندسه یازدهم-&nbsp;</font></span><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);">تدریس خصوصی آنلاین هندسه و آمار</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان- تدریس خصوصی هندسه آنلاین</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="AR-SA"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضیات تضمینی" style="">تدریس خصوصی ریاضیات تضمینی</a>-&nbsp;</span>تدریس خصوصی حسابان و هندسه</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/495" target="_blank" title="معلم خصوصی هندسه و حسابان" style=""><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">معلم خصوصی هندسه و حسابان</font></a><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="">- </font><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="">تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان<font style=""><o:p></o:p></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);">تدریس خصوصی آنلاین ریاضیات</font><font style="">-&nbsp;</font>تدریس آنلاین المپیاد ریاضی</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/secondary/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/" target="_blank" title="تدریس آنلاین ریاضی تیزهوشان" style="">تدریس آنلاین ریاضی تیزهوشان</a>- تدریس آنلاین ریاضی SAT</font></span></p><div style="color: rgb(36, 24, 1);"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">تدریس خصوصی ریاضی دهم، یازدهم و پیش دانشگاهی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font style="">تدریس خصوصی آمار-</font>&nbsp;<o:p></o:p></span><a href="http://math-tutor.blogsky.com/1397/07/24/post-660/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1" target="_blank" title="معلم خصوصی آنلاین ریاضی کنکور" style="">معلم خصوصی آنلاین ریاضی کنکور</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک کنکور" style="">تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک کنکور</a>-&nbsp;<o:p></o:p></span>معلم خصوصی ریاضی گسسته</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" target="_blank" title="آموزش ریاضی به زبان انگلیسی" style="">آموزش ریاضی به زبان انگلیسی</a>- آموزش آنلاین ریاضی SAT</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style=""><font style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);">معلم خصوصی مجازی هندسه</font><font style="">-&nbsp;</font></span>معلم ریاضی کنکور غیرحضوری</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style=""><span lang="AR-SA" style=""><a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/983/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-1" target="_blank" title="آموزش آنلاین ریاضی متوسطه اول" style="">آموزش آنلاین ریاضی متوسطه اول</a><font style="">-&nbsp;</font></span></font>تدریس خصوصی هندسه دهم</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="">تدریس خصوصی ریاضی یازدهم ریاضی-&nbsp;<o:p></o:p></span>معلم خصوصی آمار و هندسه</p></font></span></div></div> text/html 2019-01-26T10:38:59+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/293 <div style="text-align: center;"><div><div><font size="5">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">09102878521 و 02122326285</font></div><div><font size="3"><br></font></div></div><div><font size="4">تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه</font></div><div><br></div><div><a href="https://mirabiedu.com/admission/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-yos/" target="_blank" title="دوره آمادگی آزمون YOS"><font size="3">دوره آمادگی آزمون YOS</font></a></div><div><font size="2">تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه</font></div><div><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/401" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi63.tinypic.com/2z4yf4y.jpg" alt="تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه"></a></div><div><font size="2"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; ">آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید مجرب ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; ">&nbsp;YOS&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; ">مینماید</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; ">.</span></font></div><div><font size="2"><font style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی GMAT, GRE-&nbsp;&nbsp;</font><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس آزمون</span><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; ">یوس</span><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; ">برای ترکیه</span><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</span></font></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی زبان آزمون</span>&nbsp;YOS و SAT-&nbsp;</font><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی ریاضی آزمون</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;یوس</span></font></div></font><font size="2"><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/499" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی" style="font-family: tahoma; ">تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی</a>-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی زبان آزمون یوس</span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی ریاضی آزمون</span>&nbsp;یوس-&nbsp;</font><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">آموزش زبان ترکی استانبولی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</span></font></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: start; "></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></font></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس ریاضی و هندسه آزمون</span>&nbsp;YOS-&nbsp;</font></font><a href="https://mirabiedu.com/admission/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-sat/" target="_blank" title="تدریس آنلاین ریاضی SAT">تدریس آنلاین ریاضی SAT</a></div></font><font size="2"><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">آموزش تضمینی ریاضی آزمون</span>&nbsp;یوس-&nbsp;</font><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">آموزش ریاضی آزمون</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;YOS</span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/195" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون GRE و GMAT">کلاس آمادگی آزمون GRE و GMAT</a>- تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه</span></font></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; ">آموزش ریاضی آزمون</span>&nbsp;YOS-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; ">کلاس خصوصی تضمینی آزمون یوس</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس ترکیه-&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">آموزش ریاضی آزمون</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;YOS</span></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">کلاس خصوصی آزمون یوس-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">آموزش خصوصی تضمینی آزمون یوس</span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس و SAT-&nbsp;</font></font><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-yos/" target="_blank" title="جزوه آموزشی هندسه آزمون YOS">جزوه آموزشی هندسه آزمون YOS</a></div></font><font size="2"><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><br></span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">کلاس آنلاین آمادگی آزمون یوس-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس ترکیه</span></font></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; "></p><blockquote style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: start; border: none; "><p class=" " style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;کلاس آمادگی آزمون YOS-&nbsp;</font></font><a href="https://mirabiedu.com/admission/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-yos/" target="_blank" title="تدریس خصوصی آزمون YOS" style="">تدریس خصوصی آزمون YOS</a></span></p><p class=" " style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: center;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">کلاس خصوصی ریاضی آزمون یوس-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">آموزش خصوصی ریاضی آزمون YOS</span></font></p><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://math-tutor.blogsky.com/1396/02/31/post-500/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1" target="_blank" title="مشاوره ادامه تحصیل در خارج از کشور">مشاوره ادامه تحصیل در خارج از کشور</a><font style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;">کلاس خصوصی تضمینی آزمون یوس</span></span></div><p class=" " style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: center;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">کلاس خصوصی یوس در تمام نقاط تهران-&nbsp;</font><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس تضمینی آزمون</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;یوس</span></font></p><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://mirabiedu.com/admission/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-yos/" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون YOS">کلاس آمادگی آزمون YOS</a><font style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; ">-&nbsp;</font><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;">فروش کتابهای آزمون</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;یوس</span></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس آزمون SAT ,</span>&nbsp;YOS&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">در آموزشگاه و منزل- تدریس آزمون</span>&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;YOS&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">برای رشته پزشکی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس هوش و هندسه آزمون</span>&nbsp;YOS- تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه</font></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></font></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; "></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس ترکیه- کلاس آمادگی آزمون یوس</font></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس تضمینی هوش و هندسه آزمون یوس-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس زبان ترکی استانبولی</span></font></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; "></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">کلاس آمادگی آزمون یوس-&nbsp;</span></font><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">کلاس تخصصی آزمون&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">YOS و SAT</span></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس تخصصی آزمون&nbsp;</span>یوس-&nbsp;</font></font><a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/772/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-GRE%2c-GMAT%2c-SAT%2c-YOS" target="_blank" title="کلاسهای آمادگی آزمون های استاندارد">کلاسهای آمادگی آزمون های استاندارد</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; "><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><blockquote style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start; border: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">دوره آمادگی آزمون یوس-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">تضمین قبولی آزمون یوس در آموزشگاه میرابی</span></font></p></blockquote><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;تضمین نمره ی بالای ۹۰ در آزمون یوس-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">کلاس خصوصی یوس در شرق تهران</span></font></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;تضمین نمره قبولی در بخش ریاضی یوس-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">کلاس های تقویتی ریاضی به زبان انگلیسی</span></font></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;کلاس هندسه به زبان ترکی-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">کلاس ریاضی به زبان ترکی استانبولی برای آزمون یوس</span></font></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><br></span></font></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه-&nbsp;</font></font><a href="http://moalem-khosusi.blogfa.com/post/956/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%DB%8C%D9%88%D8%B3" target="_blank" title="حل تمرین و سوالات هوش یوس" style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; ">حل تمرین و سوالات هوش یوس</a></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;کلاس ترکی استانبولی در شرق-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif;">کلاس های ریاضی و هندسه ترکی استانبولی تهران</span></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;تدریس خصوصی ترکی استانبولی برای یوس- تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی</font></font></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><br></font></font></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="https://shop.mirabiedu.com/product/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-yos/" target="_blank" title="جزوه آموزشی هوش و ریاضی آزمون YOS">جزوه آموزشی هوش و ریاضی آزمون YOS</a>&nbsp;-&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">آموزش تضمینی ریاضی آزمون</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;یوس</span></font></p><div style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; ">آموزش ریاضی آزمون</span>&nbsp;YOS-&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی تضمینی GMAT و GRE</span></font></div><div style="font-family: tahoma; margin: 0px; padding: 0px;">کلاس های آمادگی آزمون های GRE, GMAT, SAT , YOS</div></span></font></div></blockquote></font></span></div></div> text/html 2018-12-28T08:03:02+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/292 <div style="text-align: center;"><div><div><font size="5">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">02122326285 و 09102878521</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="4">تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT</font></div><div><br></div><div><font size="3"><a href="https://mirabiedu.com/admission/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/" target="_blank" title="تدریس انلاین آزمون SAT">تدریس آنلاین آزمون SAT</a></font></div><div><br></div><div><font size="2">تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/448" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi64.tinypic.com/10hmxcw.jpg" alt="تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT"></a></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2"><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2">آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید مجرب ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون SAT مینماید.</font></span></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2"><br></font></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2"><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">آموزش خصوصی ریاضی آزمون SAT-&nbsp;</font>کلاس آمادگی آزمون SAT</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><br></div><p class=" " align="left" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">کلاس آنلاین آمادگی آزمون SAT-&nbsp;</font><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/556" target="_blank" title="تدریس خصوصی هوش YOS">تدریس خصوصی هوش YOS</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><br></div></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2">کلاس خصوصی آزمون SAT- تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><font color="#241801">تدریس خصوصی GMAT ،GRE ،SAT ،YOS</font>-&nbsp;</font>تدریس تضمینی آزمون SAT</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><br></font></div></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); "><font style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2">تدریس خصوصی ریاضیات به زبان انگلیسی-&nbsp;</font><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/290" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون YOS"><font size="2">کلاس آمادگی آزمون YOS</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); "><font style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); "><font style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2">مشاوره برای آمادگی آزمون های استانداردGRE ،GMAT ،YOS ،SAT</font></p></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2"><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="https://mirabiedu.com/admission/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-yos/" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون YOS">کلاس آمادگی آزمون YOS</a><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">-&nbsp;</font>تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">مشاوره برای ادامه تحصیل در خارج-&nbsp;</font>معرفی اساتید حرفه ای خانم و آقا</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT- تدریس آزمون SAT برای ترکیه&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://moalem-khosoosi.blogfa.com/post/763/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%2c-GRE%2c-SAT%2c-GMAT%2cYOS-%D9%88-PoliTest" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی PoliTEST, GRE, GMAT, YOS, SAT">تدریس خصوصی تضمینی PoliTest, GRE, GMAT, YOS, SAT</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی زبان آزمونSAT-&nbsp;</font><a href="https://mirabiedu.com/admission/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-sat/" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی آزمون SAT">تدریس خصوصی ریاضی آزمون SAT</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><font color="#000000">مشاوره ادامه تحصیل در خارج از کشور</font>-&nbsp;</font><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس خصوصی&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; ">SAT</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; "><br></span></div></font></font><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">معلم خصوصی SAT-&nbsp;</font><a href="http://moalem-khosusi.blogfa.com/post/946/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87" target="_blank" title="کلاس خصوصی تضمینی YOS">کلاس خصوصی تضمینی YOS</a></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/370/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1" target="_blank" title="مشاوره ادامه تحصیل در خارج از کشور">مشاوره ادمه تحصیل در خارج از کشور</a>- تدریس خصوصی&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; ">Quantitative</span></font></p><div><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px; "><p class=" " align="left" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 24, 1); "><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;SAT تدریس خصوصی تضمینی آزمون </font><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">-SAT&nbsp;</font>کلاس آنلاین آزمون&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">تدریس زبان ترکی استانبولی -&nbsp;</font>آموزش زبان ترکی استانبولی&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</font>SAT&nbsp;تدریس ریاضی و هندسه آزمون- SATآموزش تضمینی ریاضی آزمون&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font style="margin: 0px; padding: 0px; " size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><a href="https://mirabiedu.com/admission/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-yos/" target="_blank" title="آموزش ریاضی آزمون YOS"><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</font>YOS&nbsp;<font style="margin: 0px; padding: 0px; ">آموزش ریاضی آزمون&nbsp;</font></a><font style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;-</font><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SAT</span><font style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font><span lang="FA" style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی تضمینی&nbsp;</span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2"><br></font></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px; "><font color="#241801">تدریس خصوصی GMAT،GRE</font>-&nbsp;</font></font><a href="http://moalem-khosusi.blogsky.com/1397/10/03/post-924/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-SAT" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون SAT"><font size="2">کلاس آمادگی آزمون SAT</font></a></p><div></div></div></font></span></div></span></font></div></div></font></font></div></div></div></div></div></span></div></div></div> text/html 2018-12-24T06:36:45+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com پ د تدریس ریاضی ، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/291 <div style="text-align: center;"><div><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آموزشگاه علمی میرابی&nbsp;<br><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">021-22326285<br><br>0910-2878521</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font style="" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تدریس ریاضی ، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی</font><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/291" target="_blank" title="تدریس ریاضی، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی"><br><br></a><a href="https://mirabiedu.com/school/highschool/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی تضمینی ریاضی فیزیک شیمی"><font size="3">تدریس خصوصی تضمینی ریاضی فیزیک شیمی</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تدریس ریاضی ، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی</font><br><br><a href="http://konkoor-tajrobi.blogsky.com/1397/10/01/post-358/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C" target="_blank" title="تدریس ریاضی، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi68.tinypic.com/5zgqhg.jpg" alt="تدریس ریاضی، فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی"></a><br><font face="Mihan-Yekan"><br><span style="font-size: large; color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید حرفه ای اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی شیمی، فیزیک و ریاضی در همه سطوح به زبان انگلیسی مینماید.</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="font-size: large; color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">آموزش ریاضی ابتدایی به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><font size="4">تدر</font><font size="3">یس ریاضی ابتدایی به زبان انگلیسی&nbsp;</font></span><font size="3"><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"></font></font><font size="3"><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/547" target="_blank" title="تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان"><font face="Mihan-Yekan">تدریس آنلاین ریاضی دبیرستان</font></a><font face="Mihan-Yekan"><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">تدریس ریاضی متوسطه اول به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">آموزش ریاضی متوسطه دوم به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">آموزش ریاضی کنکور به زبان انگلیسی&nbsp;</span></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87/" target="_blank" title="تدریس آنلاین ریاضی متوسطه"><font face="Mihan-Yekan">تدریس آنلاین ریاضی متوسطه</font></a><font face="Mihan-Yekan"><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">تدریس ریاضی و هندسه به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">تدریس ریاضی، امار و احتمال به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">تدریس ریاضی تیزهوشان به زبان آنگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">کلاس ریاضی ششم به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">کلاس ریاضی هفتم به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/489" target="_blank" title="تدریس ریاضی SAT" style="">کلاس ریاضی آزمون SAT / YOS / GRE / GMAT&nbsp;</a><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">کلاس شیمی به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">کلاس شیمی دانشگاهی به زبان انگلیسی</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">کلاس شیمی نهم به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"></font><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c/" target="_blank" title="کلاس شیمی دهم به زبان انگلیسی آنلاین"><font face="Mihan-Yekan">کلاس شیمی دهم به زبان انگلیسی آنلاین</font></a><font face="Mihan-Yekan"><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">تدریس شیمی و علوم تیزهوشان به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">تدریس شیمی سال دوازدهم به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">آموزش بیوشیمی به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">تدریس شیمی کنکور به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><b>کلاس (GRE SUBJECT (chemistry</b></span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"></font><a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/962/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9" target="_blank" title="تدریس خصوصی شیمی و فیزیک"><font face="Mihan-Yekan">تدریس خصوصی شیمی و فیزیک</font></a><font face="Mihan-Yekan"><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">تدریس فیزیک به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">تدریس فیزیک کنکور به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"></font><a href="http://physicstutor.blogfa.com/post/525/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C" target="_blank" title="تدریس فیزیک به زبان انگلیسی"><font face="Mihan-Yekan">تدریس فیزیک به زبان انگلیسی&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Yekan"><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">آموزش فیزیک به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">آموزش فیزیک تیزهوشان به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">آموزش فیزیک و علوم تیزهوشان به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">تدریس فیزیک نهم به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">تدریس فیزیک دهم به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"></font><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c/" target="_blank" title="حل تمرینهای ریاضی فیزیک شیمی"><font face="Mihan-Yekan">حل تمرینهای ریاضی فیزیک شیمی</font></a><font face="Mihan-Yekan"><br style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;"><span style="color: rgb(3, 10, 23); text-align: start;">آموزش فیزیک به زبان انگلیسی&nbsp;</span><br>آموزش آنلاین فیزیک به زبان انگلیسی&nbsp;<br>آموزش آنلاین فیزیک با مدرس خانم و آقا<br>آموزش آنلاین شیمی به زبان انگلیسی<br><a href="http://biology-teacher.blogsky.com/1397/10/01/post-203/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C" target="_blank" title="آموزش شیمی به زبان انگلیسی" style="">آموزش آنلاین شیمی تیزهوشان به زبان انگلیسی</a>&nbsp;<br>آموزش آنلاین فیزیک تیزهوشان&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آموزش آنلاین فیزیک تیزهوشان به زبان انگلیسی<br>آموزش آنلاین ریاضی تیزهوشان به زبان انگلیسی&nbsp;<br>آموزش آنلاین ریاضی و فیزیک به زبان انگلیس</font><font size="4" face="Mihan-Yekan">ی</font></div> text/html 2018-12-23T06:35:07+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com پ د کلاس آمادگی آزمون YOS http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/290 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/290" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون YOS" style="">کلاس آمادگی آزمون&nbsp;</a></font><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/290" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون YOS" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large;">YOS</a><font face="Mihan-Yekan" size="6"><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/290" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون YOS" style=""><br></a><br></font><font face="Mihan-Yekan" style="font-size: -webkit-xxx-large;"><br></font><br><font size="6"><font face="Mihan-Yekan" style="">آموزشگاه میرابی&nbsp;<br></font><br><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">021-77895336<br><br><br>0910-2878521<br></font></font><a href="http://math-tutor.mihanblog.com/post/541" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون YOS"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi63.tinypic.com/2z4yf4y.jpg" alt="کلاس آمادگی آزمون YOS"></a><br><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;background:white"><span style="color: black;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید برجسته ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مینماید</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.<br> <br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس خصوصی آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلاس خصوصی آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلاس آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلاس&nbsp; خصوصی زبان ترکیه ای آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس ریاضی آزمون</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کلاس تخصصی آزمون</span>YOS&nbsp;<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تدریس تخصصی آزمون</span>YOS&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;background:white"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black;">کلاس حرفه ای آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS <span lang="AR-SA" dir="RTL">برای ترکیه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس خصوصی زبان آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس خصوصی ریاضی آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br></span><a href="http://mirabiinstitute.blogsky.com/1397/08/02/post-924/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C" target="_blank" title="کلاس آمادگی آزمون YOS"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس تضمینی ریاضی، هوش وهندسه آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS</b></a><span style="color: black;"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس تضمینی آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس تضمینی ریاضی آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">فروش کتابهای آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS <span lang="AR-SA" dir="RTL">در آموزشگاه و منزل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS <span lang="AR-SA" dir="RTL">برای رشته پزشکی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS <span lang="AR-SA" dir="RTL">برای&nbsp; دانشگاه حاجت تپه</span><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس هوش و هندسه آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">کلاس آنلاین آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br></span><a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/1015/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-TOMER" target="_blank" title="تدریس آزمون تومر"><span lang="AR-SA" dir="RTL">تدریس زبان ترکی استانبولی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</a><span style="color: black;"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">آموزش زبان ترکی استانبولی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;background:white"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black;">تدریس ریاضی و هندسه آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">آموزش تضمینی ریاضی آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">آموزش ریاضی آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> YOS<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">کلاس خصوصی آزمون یوس</span><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;background:white"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black;">آموزش خصوصی آزمون یوس</span><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;background:white"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black;">تدریس خصوصی آزمون یوس</span><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;background:white"><a href="http://mirabiinstitute.blogfa.com/post/887/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-GRE" target="_blank" title="تدریس ریاضی آزمون YOS"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black;">آموزش خصوصی ریاضی آزمون یوس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></a></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;background:white"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black;">کلاس آمادگی آزمون یوس</span><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;background:white"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: black;">کلاس آنلاین آمادگی آزمون یوس</span><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal"><o:p><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;کلاس آمادگی آزمون YOS<br>کلاس خصوصی آمادگی آزمون YOS<br>کلاس خصوصی ریاضی آزمون یوس</font></o:p></p><br></div> text/html 2018-12-21T06:28:32+01:00 konkoor-riazi.mihanblog.com ز ع کلاس ریاضی ششم تیزهوشان http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/289 <div style="text-align: center;"><div><font size="5">آموزشگاه علمی میرابی</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">02122326285 و 09102878521</font></div><div><font size="3"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کلاس ریاضی ششم تیزهوشان</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://mirabiedu.com/school/elementary/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/" target="_blank" title="معلم خصوصی ریاضی ششم پیشرفته"><font size="3">معلم خصوصی ریاضی ششم پیشرفته</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2">کلاس ریاضی ششم تیزهوشان</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://moalem-riazi.mihanblog.com/post/463" target="_blank" title="کلاس ریاضی ششم تیزهوشان"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oi64.tinypic.com/2wmnbi8.jpg" alt="کلاس ریاضی ششم تیزهوشان"></a></div><div style="text-align: center;"><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">توسط دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دبیرستان تیزهوشان</font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">15&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;">سال سابقه موفق تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاههای تهران</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">برگزاری دوره های آمادگی آزمون تیزهوشان در مدارس و آموزشگاههای برتر</font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">مدرس و مولف ریاضی تیزهوشان</font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><div style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">معلم المپیاد ریاضی مدرسه المپیاد صدرا</font></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک درسی</font></span></div><p style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; text-align: start;"></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">طراح سوالات آزمونهای آزمایشی</font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">Math tutor in Tehran- کلاس ریاضی ششم تیزهوشان</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="https://mirabiedu.com/school/elementary/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85/" target="_blank" title="کلاس تقویتی ریاضی ششم" style="font-family: tahoma;">کلاس تقویتی ریاضی ششم</a>- معلم خصوصی ریاضی ششم</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">معلم خصوصی ریاضی خانم-&nbsp;</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی ریاضی دبستان</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی ریاضی دوم ابتدائی- کلاس ریاضی تیزهوشان</font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">معلم خصوصی ریاضی ششم ابتدایی- معلم</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;ریاضی تیزهوشان</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://moalem-khosusi.blogfa.com/post/629/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1" target="_blank" title="تدریس خصوصی المپیاد ریاضی" style="font-family: tahoma;">تدریس خصوصی المپیاد ریاضی</a>-&nbsp;</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">کلاس رفع اشکال ریاضیات</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">مدرس ریاضی آزمونهای ورودی-&nbsp;</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">کلاس خصوصی ریاضی تیزهوشان</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">کلاس ریاضی تیزهوشان-&nbsp;</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">کلاس ریاضی خصوصی تیزهوشان</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="https://mirabiedu.com/school/elementary/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/" target="_blank" title="معلم خصوصی ریاضی ششم و هفتم" style="font-family: tahoma;">معلم خصوصی ریاضی ششم و هفتم</a>-&nbsp;</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس ریاضی نهم متوسطه</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">آموزش ریاضی ابتدائی-&nbsp;</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">آموزش مفهومی ریاضی ابتدائی</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">کلاس خصوصی ریاضی پنجم ، چهارم و ششم ابتدایی</font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://mirabiinstitute.blogsky.com/1394/12/18/post-322/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی" style="font-family: tahoma;">تدریس خصوصی ریاضی</a>&nbsp;هفتم ، هشتم و نهم ابتدایی</font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آموزش مفاهیم ریاضی به زبان انگلیسی</font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">تقویت پایه علمی بصورت تضمینی-&nbsp;</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">تحول در یادگیری</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">احیای قدرت یادگیری در دانش آموزان افسرده-&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;">IMC</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">تحول علمی دانش آموزان کنکوری-&nbsp;</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">تحول یادگیری در دانش آموزان</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">تحول آموزشی در دانش آموزان و دانشجویان-&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی&nbsp;</span><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;">IMSO</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">تحول یادگیری و علم اندوزی با فنون روانشناسی</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کلاس ریاضی ششم تیزهوشان- کلاس ریاضی پیشرفته</font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;تهران ویلا،ستار خان ،سعادت آباد،شهرک غرب ،شهرارا ،گیشا&nbsp;</font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">کلاس ریاضی تیزهوشان-&nbsp;</font><font size="2">معلم خصوصی ریاضی متوسطه اول</font></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">آزمون آنلاین ریاضی تیزهوشان- آموزش مجازی مفاهیم ریاضی</font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته-آموزش ریاضی به زبان انگلیسی</font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">معلم خصوصی المپیا</font><font style="margin: 0px; padding: 0px;">د</font><font style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font><font style="margin: 0px; padding: 0px;">ریاضی-&nbsp;</font></font></font><a href="http://konkoor-riazi.mihanblog.com/post/283" target="_blank" title="کلاس تقویتی ریاضی تیزهوشان"><font size="2">کلاس تقویتی ریاضی تیزهوشان</font></a></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">کلاس رفع اشکال ریاضی متوسطه اول-کلاس حل تمرین ریاضی</font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">کلاس ریاضی ششم تیزهوشان-&nbsp;</font><font size="2">کلاس نکته و تست ریاضی ابتدایی</font></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">آموزش مفاهیم ریاضی بصورت کاملا تضمینی و مفهومی</font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/" target="_blank" title="تدریس آنلاین ریاضی تیزهوشان" style="font-family: tahoma;">تدریس آنلاین ریاضی تیزهوشان</a>- کلاس ریاضی ششم تیزهوشان</font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی ، پنجم، ششم و اول تا چهارم</font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم )</font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی ریاضی ششم،&nbsp;</font></span></font><a href="http://math-tutor.blogsky.com/1397/02/15/post-643/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85" target="_blank" title="معلم خصوصی ریاضی ششم"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">معلم</font></span></font><font size="2">&nbsp;خصوصی ریاضی ششم</font></a></p><a href="http://math-tutor.blogsky.com/1396/10/27/post-604/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C" target="_blank" title="مدرس خصوصی ریاضی"></a><a href="http://math-tutor.blogsky.com/1396/10/27/post-604/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C" target="_blank" title="مدرس خصوصی ریاضی"></a><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">برنامه ریزی اختصاصی برای آمادگی آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه</font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">معلم خصوصی ریاضی ابتدایی برای آمادگی آزمون ورودی تیزهوشان&nbsp;</font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://mirabiedu.com/school/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c/" target="_blank" title="تدریس خصوصی هوش و استعداد تحلیلی"><font size="2">تدریس خصوصی هوش و استعداد تحلیلی</font></a></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی&nbsp;در همه مناطق تهران کاملا مفهومی و تضمینی</font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://moalem-khosoosi.blogfa.com/post/790/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B4%D9%85" target="_blank" title="تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم"><font size="2">تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم</font></a></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></span></strong><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی ریاضی سوم ابتدائی-&nbsp;</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی ریاضی چهارم ابتدائی</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی ریاضی پنجم-&nbsp;</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">تدریس خصوصی ریاضی ششم</span></font></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="color: rgb(36, 24, 1); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></blogextendedpost></span></font></p><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><p class=" " align="left" dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">Math teacher in Tehran</font></span></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " align="left" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی برگزار کننده دوره های تغییر و تحول در یادگیری و تحول آموزشی است.</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></font></span></p></div></div></div>